To stærkt trafikerede kryds skal bygges om i VissenbjergAssens Kommunes mest trafikerede kryds.

To stærkt trafikerede kryds skal bygges om i Vissenbjerg

Ny lysregulering og nye svingbaner skal forbedre fremkommeligheden og sikkerheden i to af Assens Kommunes mest trafikerede kryds.

Øget trafiksikkerhed og bedre fremkommelighed, det er målet med ombygningen af to af kommunens mest trafikerede vejkryds, som går i gang i uge 20.

- Vi glæder os meget til at krydsene bliver ombygget, da det kommer til at betyde en bedre og mere sikker afvikling af trafikken, de steder hvor der i dag er pres på i myldertiden, fortæller Bjarne Stenhøj Hansen, formand for Vissenbjerg Lokalråd, og fortsætter:

- Vores børn og unge får også en mere sikker transport til og fra skole og fritidsinteresser, når der bliver lavet ny cykelsti fra de mange nye huse ved Duedalen op til byen”.

Mere sikkerhed og bedre flow

Krydsene Søndersøvej/Middelfartvej og Nørregade/Middelfartvej byder ofte på længere rejsetid, når bilisterne kører til og fra Vissenbjerg - især i myldretiden. Men snart kommer trafikken til at glide lettere.

Det første kryds, der kommer under kærlig behandling, er krydset Nørregade/Middelfartvej.

Og når ombygningen af det kryds er færdige, vil bilisterne frem over blive guidet af et signalanlæg med tilhørende svingbaner, så det bliver nemmere og mere sikkert, at komme fra Nørregade ud på Middelfartvej - hvilket stort set er umuligt i spidsbelastningstimerne i dag.

Herefter går turen til ombygningen af krydset Søndersøvej/Middelfartvej.

Også her er der pres på krydset, hvilket også betyder trafikalt pres op omkring Vissenbjerg Skole.

For at sikre et bedre flow igennem krydset og mindske risikoen for uheld, vil der blive lavet svingbaner og separatregulering af alle venstresvingende i krydset.

- Middelfartvej er en af de helt store færdselsårer i Assens Kommune, hvor der dagligt kører mange bilister. Med ombygningen af de to kryds får vi gjort det nemmere og mere sikkert at komme ind og ud af Vissenbjerg i myldertiden.

Det er vigtigt for hele byen og også de børn og familier, som dagligt skal færdes omkring Vissenbjerg Skole, fortæller formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen.

Derudover vil der også blive lavet en cykelsti på Søndersøvej fra krydset til rundkørslen ved Duedal Huse med en del af overskudsjorden fra arbejdet i Nørregadekrydset.

Vejarbejdets betydning for trafikken

Vejarbejdet går i gang i uge 20 og vil foregå året ud. I den periode vil der være forskellige hastighedsbegrænsninger og enkelte afspærringer og omkørsler i forskellige perioder.

Første fase foregår fra uge 20-26. Her arbejdes der på ombygningen af krydset Gadsbøllevej/Middelfartvej/ Nørregade.

I den periode vil bilister på Middelfartvej møde en hastighedsbegrænsning på 40 km/t gennem krydset, og i de seks uger vil Gadsbøllevej være spærret i krydset med Middelfartvej.

- Vi bestræber os selvfølgelig på, at genere trafikanterne så lidt som muligt, men med de ting, som skal laves, kan vi ikke undgå, at der vil være perioder, hvor trafikanterne skal køre ad andre veje, eller hvor der kan komme lidt øget rejsetid, fortæller Jane Wilander, afdelingsleder i Trafik og Byg i Assens Kommune.

Når der er afspærringer eller omkørsel i sigte, vil Assens kommune informere borgerne på deres hjemmeside og på kommunens facebookside.

Det er Myllerup Entreprenør som har vundet opgaven på ombygningerne samt cykelstierne, og man kan ligeledes følge projektet på deres facebookside.

Første spadestik

Der er første spadestik på ombygningen den 11. maj 2023 kl. 11.00. Ved F24 i krydset Søndersøvej/Middelfartvej, 5492 Vissenbjerg.

-rh

9/5 2023