Sund kost og motion: Hvad vi kan lære af Japans skolesystemFoto: Parco Chan, Unsplash

Sund kost og motion: Hvad vi kan lære af Japans skolesystem

Den britiske journalist Johann Hari har observeret, at ingen af de 1000 børn og unge i alderen 5-18 år på Koenji-skolen i Japan var overvægtige.

I modsætning til Vesten, hvor overvægt er et stigende problem, kæmper japanerne ikke med overvægt. Kan vi i Danmark og resten af Vesten lære noget af Japan, når det gælder vores kostvaner?

Observationer fra Japan

- Industrielt forarbejdet eller frossen mad er ikke tilladt i japanske skoler. Maden tilberedes fra bunden hver dag.
- Børnene må ikke medbringe madpakker og spiser udelukkende den mad, der serveres i skolen.
- Børnene lærer at spise, indtil de er 80% mætte, hvilket bidrager til at undgå overspisning og fremmer sunde spisevaner.
- Skolen har en lovpligtig professionel diætist med en højt specialiseret uddannelse.
- Alle børn går til og fra skolen, hvilket sikrer daglig motion.

Ernæring som en del af undervisningen

Skolediætisten har en central rolle i undervisningen og involverer også forældrene. Skolemaden fungerer som et praktisk grundlag for at lære børnene om sund spiseadfærd og ernæring.

Diætisten sammensætter måltiderne efter strenge regler for friskhed og sundhed og overvåger tilberedningen.

Måltiderne bruges til at uddanne børnene om ernæring, og diætisten oplyser derefter forældrene inden for samme emne.

Det japanske måltid

Skolebørnenes mad består typisk af fem forskellige retter i små portioner. Forskellige fødevarer gavner tarmen ved at understøtte en mangfoldig tarmflora og forebygge fødevareallergier og -intolerancer.

Den japanske spisemåde er langsommere, hvor man skiftevis spiser små bidder af de forskellige retter. Børnene lærer at kunne lide sund mad og sætter automatisk maden i en sundhedsmæssig kontekst.

Forebyggelse, skolesystem og madkultur

Japan har en høj levealder og generelt bedre sundhed sammenlignet med vestlige lande.

Gennem en kombination af tidlig sundhedsindsats i skolerne, fokus på fysisk aktivitet og en kultur med sund kost har japanerne sikret sig en høj levealder og en lav fedmerate.

Kun 4,5% af den japanske befolkning er overvægtige, sammenlignet med 52% af den voksne danske befolkning.

Unge i Vesten og deres forhold til mad

I den vestlige verden er færdiglavet mad blevet mere udbredt, hvilket betyder, at børn og unge ikke i samme grad deltager i indkøb og madlavning.

Dette kan resultere i, at viden om madens indhold forsvinder blandt unge. Mange lægger heller ikke vægt på råvarernes kvalitet som i Japan, måske af økonomiske eller tidsmæssige årsager.

-rh

29/5 2024