Sårbare unge i Billund Kommune får fritidsjobs, der gør en forskelFritidsjobkonsulenterne Maria Moustgaard Kristensen og Maria Rimmer Nielsen hjælper sårbare unge med at finde et fritidsjob. Foto: Billund Kommune

Sårbare unge i Billund Kommune får fritidsjobs, der gør en forskel

Projektet ”Et fritidsjob til forskel” tilbyder sårbare unge at få hjælp til at finde fritidsjobs, der giver mening, og på bare 8 måneder viser projektet tydelige og positive resultater.

- Et fritidsjob til forskel, har til formål at skabe bedre muligheder for, at de unge får udvidet deres netværk og mærker den sociale involvering, begejstring og mening, som et aktivt arbejdsfællesskab via et fritidsjob kan give.

Siden projektets opstart i marts 2023 er det forventede mål i forhold til etablering af 15 fritidsjob fordoblet, da der ultimo 2023 har været etableret 30 fritidsjobs.

Det er sket ved, at projektets fritidsjobkonsulenter har hjulpet de unge med at finde et fritidsjob, som de kan hæfte deres håb og drømme op på i fremtiden.

- Et fritidsjob kan tilføre sårbare unge en tro på dem selv og egen formåen. Det kan tænde lyset i deres øjne, og som hjemsted for Børnenes Hovedstad er vi optaget af at favne alle børn og unge.

Derfor bakker jeg i høj grad op om projektet, der giver adgang til positive fællesskaber for vores unge.

Når de samtidig opnår livsrelevante kompetencer på en arbejdsplads, der får gavn af de unge, håber jeg, at endnu flere virksomheder vil overveje at tilbyde et fritidsjob til dem, siger Robert Terkelsen, formand for Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget i Billund Kommune.

En lang række undersøgelser dokumenterer, at anbragte unge og andre unge i udsathed har stor risiko for ikke at gennemføre folkeskolens afgangseksamen og opnå varig tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.

Projektet er derfor målrettet Billund Kommunes sårbare unge i alderen 13-17 år, som halter bagefter ift. deres jævnaldrende, når det handler om skolegang, uddannelse og beskæftigelse.

- Det er en fornøjelse hver dag at samarbejde med de unge, netværket og virksomhederne omkring fritidsjob.

De unge er modige og motiverede for at gå til jobsamtale og tjene deres egne penge. For nylig talte jeg med en ung pige på 13 år, som fortalte, hvor stolt hun var over at være den første i sin klasse med et fritidsjob.

Vi oplever unge, som er glade for vores hjælp, og som er nysgerrige på fx arbejdskulturer, brancher og MitID, siger fritidsjobkonsulent Maria Moustgaard Kristensen.

Maria Rimmer Nielsen, der også er fritidsjobkonsulent, supplerer:

- Det er vigtigt for os, at både virksomhederne og de unge oplever et godt match, og vi er tilgængelige for spørgsmål og sparring - både for den unge og virksomheden.

Det gjorde mig for eksempel rigtig glad, da en ung dreng på 15 år kontaktede mig forleden for stolt at fortælle, at han har fået sin første løn.*

Fakta

Projekt ’Et fritidsjob til forskel’ er et 3-årigt projekt i perioden 2023-2025, støttet af Ole Kirk’s Fond og KG Fonden, der har til formål at forbedre livskvaliteten hos børn, unge og deres familier.

Følgende brancher er på nuværende tidspunkt repræsenteret i projektet: Piccoline, landbrug, fejedreng, restaurationsbranche, idrætsforening, trykkeri, butik, uddeling af flyers, rengøring, bageri, industri, servicestation, produktion.

-rh

10/1 2024