Skoleombygning skaber rum til specialeleverLedig kapacitet på Niels Ebbesen Skolen gør det muligt at skabe plads til specialelever fra Låsby Skole. Størstedelen af Blok 6 er derfor lige nu omdannet til byggeplads. Pressefoto

Skoleombygning skaber rum til specialelever

Niels Ebbesen Skolen er i fuld gang med at ombygge en del af skolen, så der bliver plads til afd. E fra Låsby Skole.

Der rykkes vægge ned og nye bankes på plads i disse dage på Niels Ebbesen Skolen, helt nøjagtig i skolens blok 6.


Målet er at blive helt klar til at tage imod elever fra Låsby Skoles afdeling E - et specialpædagogisk skoletilbud til elever med autisme og ADHD, når de nye elever rykker ind i begyndelsen af 2024.

- Eleverne fra Låsby får primært plads i to tredjedele af blok 6.

Her har mellemtrinnet på Niels Ebbesen Skolen normalt klasselokaler.

På grund af faldende elevtal, har vi plads i indskolingens blok 5 til alle 4. klasserne, mens 5. og 6. klasse kan blive i den sidste tredjedel af blok 6, som eleverne i Låsby ikke skal bruge.

Billedkunstlokalet i blok 6 forbliver, forklarer Jeppe Fly, skoleleder på Niels Ebbesen Skolen.

Hensyn til mange behov

Lokalerne skal bygges om, da eleverne fra Låsby Skole har brug for andre rammer end almene elever.

I de seks nye klasselokaler bliver der blandt andet små rum, så man kan trække sig væk fra flokken/fællesskabet/de andre børn.

Derudover bliver der et motorikrum, toiletter i midten af blokken og et forberedelsesrum til lærerne fra Låsby.

Der bliver ligeledes etableret egen indgang til Låsby-eleverne i blok 6.

 - Når vi vælger at benytte blok 6 til eleverne i indskoling og mellemtrin fra Låsby Skoles afdeling E, er det blandt andet fordi der er mulighed for at give eleverne deres egen indgang direkte ind i blokken.

For mange af specialskoleeleverne vil være en stor mental udfordring at gå gennem skolen fra hovedindgangen om morgenen, hvor der er fyldt med mennesker, siger Nana Møller Clausen, projektleder og bygningskonstruktør fra Skanderborg Kommune.

Slipper for undervisning i skurvogne

Det er en stor opgave at skabe plads, så alle elever og lærere finder sig godt til rette i det daglige læringsmiljø.

Derfor har Nana Møller Clausen over længere tid haft et samarbejde med alle de involverede og forsøger dermed at tage alles hensyn. 

- Genhusning under ombygningen kan vi klare internt på skolen. Selvom det betyder, at ombygningen tager lidt længere tid, er det rart, at vi slipper for at skulle rykke ud i skurvogne.

Alle på Niels Ebbesen Skolen, og særligt 5. og 6. klasse, pedeller, lærere og håndværkerne har udvist stor omstillingsparathed, hurtighed og tålmodighed, siger Jeppe Fly. 

Lokaler til de ældste elever på Låsby Skole er allerede etableret i forlængelse med udskolingen på Niels Ebbesen Skolen, hvor de store elever fra Låsby får tre lokaler.

Ved at placere dem på samme gang som den almene udskoling, understøttes følelsen af at høre til blandt jævnaldrende.  

Arbejdet med udskolingen begyndte som projektets første etape i vinterferien, mens den nuværende ombygning som projektets andet etape forventes at slutte i begyndelsen af november 2023. 

Niels Ebbesen Skolen er klar til at tage imod elever fra Låsby Skole i februar 2024, hvor indskoling og mellemtrin flytter ind.

Udskolingen i Låsby forventer at flytte til august 2024, så de ikke skal skifte skole de sidste par måneder, de går på skole.

-rh

22/5 2023