Odense Kommune sætter ind mod børnefattigdomMartha Ahlmann, national direktør i Red Barnet, præsenterer ekspertgruppens anbefalinger. Foto: Odense Kommune

Odense Kommune sætter ind mod børnefattigdom

Odense Kommune har besluttet at gøre en indsats for at bekæmpe de negative konsekvenser, som børn oplever, når de vokser op i relativ fattigdom.

En ekspertgruppe har nu fremlagt 29 anbefalinger til kommunen, der peger på, hvordan man kan nedbryde barrierer og give børn i fattigdom mulighed for at deltage i hverdagens fællesskaber og udvikle sig på lige fod med andre.

En af ekspertgruppens hovedpointer er, at problemet med børnefattigdom er komplekst og kræver en fælles indsats.

Derfor anbefaler de, at kommunen danner en alliance med det lokale erhvervsliv og civilsamfundsorganisationer for at bekæmpe problemet. Derudover understreger eksperterne vigtigheden af at følge op på udviklingen.

Ekspertgruppen peger også på, at byrådet bør have et særligt fokus på de store børn og unge, så de eksempelvis gennem fritidsjob kan få en god tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse, hvilket kan øge deres chancer for at få et voksenliv på lige fod med andre.

Borgerpanelet, som har bidraget med indsigter til ekspertgruppen, understreger, at de gerne vil kunne klare sig selv, men måske har brug for støtte, kompetencer og viden om de gratis eller billige muligheder, der findes for at deres børn kan deltage i vigtige fællesskaber.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen og næstformand i Beskæftigelses- og Socialudvalget Mads Thomsen udtrykker begge, at det er en politisk ambition at give alle odenseanske børn lige muligheder i opvæksten, så de kan skabe sig det gode voksenliv, de ønsker sig.

Ekspertgruppens forperson, Martha Ahlmann fra Red Barnet, finder anbefalingerne relevante for både Odense og andre kommuner i landet.

Hun ser frem til at følge Odense Kommunes næste konkrete skridt for at hjælpe børn og unge, der vokser op med knappe økonomiske ressourcer, til at blive en del af fællesskabet.

Ekspertgruppen har arbejdet ud fra fire hjørneflag: at arbejde med børnenes perspektiv og situation, både på kort og langt sigt, med blik for helheden og med det lokale og kommunale handlerum.

Anbefalingerne gælder hele børnelivet, mens nogle er kategoriseret efter barnets alder. Efter præsentationen af anbefalingerne skal byrådet i efteråret drøfte og beslutte, hvilke der skal omsættes på kort og længere sigt.

-rh

3/7 2024