Nyt udbud: Asbest i skoletag giver voldsom ekstraregning

Nyt udbud: Asbest i skoletag giver voldsom ekstraregning

Munkekærskolen i Solrød Kommune syd for København skal udskifte tagene. Der er budgetteret med en merudgift til asbestsanering på over 25 millioner kroner.

Af Dan Bjerring

Munkekærskolen i Solrød har gennem de mange år gennemgået ’akut vedligehold’, men det er ikke længere økonomisk rationelt at fortsætte med at reparere dem.

Byrådet har derfor besluttet, at tagene skal skiftes.

I forbindelse med tagskiftningen indarbejdes en mulig udvidelse af skolen for at opfylde behovet for bedre undervisningsfaciliteter, herunder fem basislokaler samt renovering af skolekøkkenet til madkundskab.

Byggeperiode på ni måneder

Der er i alt afsat 35,9 millioner kroner til delprojekterne vedrørende tagudskiftning og udvidelse.

Efter udbud af tagrenoveringen blev der i januar konstateret asbest i tagkonstruktionen, og det var nødvendigt at annullere udbuddet for opgaven, da projektet ændrede sig markant både i tid og pris.

Det reviderede projekt for tagudskiftningen, forventes udbudt primo marts 2024 med tilbudsfrist ultimo april 2024. Byggeperioden forventes at strække sig over ni måneder med opstart medio maj 2024 og frem til primo februar 2025.

Totaloverdækning

Asbestsaneringens økonomiske omfang vurderes at medføre en merudgift på 25,246 millioner kroner.

Asbestsaneringen indeholder blandt andet:

Stillads med totaloverdækning

• Sluser og ventilatorer

• Omkostning ved indpakning (af asbestholdigt materiale)

• Miljøvogne

• Affaldshåndtering

• Lægning af ny isolering efter gældende minimumskrav

• Hævning af gangbroer og tekniske installationer

• Omlægning/hævning af elinstallationer

20/2 2024