Aktuelle nyheder - Skolen

Nyt psykologtilbud til københavnske skoleelever i mistrivsel

Nyt psykologtilbud til københavnske skoleelever i mistrivsel

Børn og unge, der mistrives, skal have hurtig hjælp, så deres problemer ikke vokser sig større.

Del artiklen på

Derfor har Københavns Kommunes Center for Mental Sundhed etableret "Ung på vej" – et nyt familietilbud til 13-15årige i begyndende psykisk mistrivsel.

Børn og unges dårlige mentale trivsel fylder i samfundsdebatten som aldrig før.

Og det er der god grund til, for den ene undersøgelse efter den anden skildrer desværre en ung generation, der løbende sætter rekorder i mistrivsel og diagnoser.

Sidste år udgav Børns Vilkår f.eks. en undersøgelse, som viste, at hver anden pige i 8. klasse ikke er glad for den, hun er.

Og hver tredje pige i 8. klasse har dårlig livskvalitet, som bl.a. skyldes symptomer på stress, angst og anden psykisk mistrivsel.

I Københavns Kommunes egen Børnesundhedsprofil fra 2021 svarede blot 27 pct. af eleverne i 9. klasse, at de havde det "nogenlunde" i dagligdagen, mens 6 pct. svarer, at de enten "ikke har det så godt" eller "slet ikke har det godt".

De børn og unge skal gribes, før mistrivslen bliver mere alvorlig, mener sundheds- og omsorgsborgmester i København, Sisse Marie Welling (SF).

Hun er derfor glad for, at det nye tilbud "Ung på vej", som henvender sig til 13-15årige skoleelever i begyndende mistrivsel, er blevet føjet til viften af forebyggende tilbud i kommunens Sundheds- og Omsorgsforvaltning, hvor Center for Mental Sundhed hører hjemme.

- Vi skal være der for vores børn og unge, når de viser de første tegn på mistrivsel.

Vi har allerede et tilbud målrettet de 15-23årige, men der er en klar tendens til stigende mistrivsel også blandt de lidt yngre, så der er brug for det her tilbud til de 13-15årige.

Vi har simpelthen ikke råd til at lade vores børn og unge i stikken, for så risikerer vi, at de får det dårligere og måske mister mulighederne for at kunne færdiggøre folkeskolen og gennemføre en ungdomsuddannelse," siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Samarbejder om at henvise familier i målgruppen

Det nye tilbud er etableret i Center for Mental Sundhed under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen som et familieforløb, hvor barnets forældre inddrages.

Her hjælper psykologen familien med at få hul på snakken og udvikle et fælles sprog og redskaber til at håndtere de ting, der er svære for barnet eller den unge.

Formålet er at forebygge, at problemerne vokser sig så store, at de ender med at spænde ben for barnets eller den unges ungdoms- og skoleliv.

- Det er rigtig godt, at vi nu har fået endnu et målrettet tilbud til de unge, der mistrives, for de skal hurtigst muligt have den hjælp, der kan modvirke, at deres problemer bliver til skolefravær, isolation og yderligere og mistrivsel.

Sammen med andre gode trivsels-tilbud som Mind-My-Mind, der snart tilbydes af skolernes PPR-psykologer over hele byen, er det alt sammen med til at skabe sikkerhedsnet under de unges trivsel, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K).

Familier kan henvises til "Ung på vej" af fagpersoner som egen læge, skolesocialrådgivere, sundhedsplejersker, PPR-psykologer og UU-vejledere.

Der er derfor etableret et samarbejde mellem kommunens Sundheds- og Omsorgsforvaltning, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, der skal sikre, at de relevante familier bliver henvist til tilbuddet.

Der er en kapacitet på 90 forløb i 2023 og 180 forløb i 2024.

Fakta:

"Ung på vej" er et nyt familietilbud til 13-15årige i begyndende psykisk mistrivsel. Tilbuddet er målrettet udskolingselever, der i en periode oplever, at hverdagen er præget af bekymrende mistrivsel.

Forløbet foregår i Center for Mental Sundhed, som desuden har forebyggende tilbud til københavnere over 15 år med symptomer på stress, angst, depression eller anden psykisk mistrivsel.

Det nye tilbud 'Ung på vej' er kommet i stand med finansiering fra aftalen om Budget23.

-rh

Læs mere om Skolen

17/5 2023
Bliv en god cykelskoleKonferencerSundhedVandautomaterVarsling og alarmsystemerTilføj dit firma her.
Send en mail.