Aktuelle nyheder - Skolen

Nye tal for stressramte unge er chokerende høje

Nye tal for stressramte unge er chokerende høje

Ny undersøgelse blandt 1.870 unge viser, at mere end hver fjerde har opsøgt læge eller været frameldt studie på grund af stress. Det kalder på handling, mener Ungetrivselsrådet – et bredt netværk af 18 organisationer i Danmark, der alle arbejder med unge.

Del artiklen på

Trods politiske hjælpepakker til bedre trivsel blandt unge er antallet af alvorligt stressramte unge alarmerende højt.

Blandt de 15-30 årige er det 28 %, som har haft så alvorlige stresssymptomer, at de enten har opsøgt læge eller ligefrem har været sygemeldt fra deres uddannelse.

Det viser en ny undersøgelse fra Ungetrivselsrådet, som er et netværk af 18 forskellige organisationer, der på landsplan arbejder med unge. Undersøgelsen omfatter hele landet, og 1.870 unge har deltaget i undersøgelsen.

Overgår vores værste anelser
- Det er et så højt tal, at det overgår vores værste anelser om, hvor pressede og stressede unge i dag føler sig. Vi ved godt, unge er pressede over at skulle fuldføre deres studier hurtigt, og at der hviler et tungt karakterpres, men at en fjerdedel af de unge balancerer på randen af sygdom eller bliver sygemeldt fra studierne – det er helt vildt, siger Julie Lindmann, forperson for Danske Studerendes Fællesråd (DSF), som er en af organisationerne i Ungetrivselsrådet, og som repræsenterer ca. 160.000 studerende.

Den nye undersøgelse, som præsenteres på en konference i dag, viser, at problemerne med stress og sygemeldinger fra studierne faktisk er størst blandt de ældre unge og studerende.

Blandt de unge, som er 27 år eller ældre, er det hele 41 %, som har været sygemeldt fra deres uddannelse på grund af stress, viser de nye tal. Flere unge kvinder (33 %) end unge mænd (19 %) vælger at opsøge læge eller droppe ud af studierne på grund af alvorlig stress.

Unges mistrivsel er ikke løst med hjælpepakker og quick-fix
Undersøgelsen kommer på baggrund af en lang periode med fokus på unges trivsel som følge af de langvarige corona-nedlukninger på uddannelsesinstitutionerne. Her valgte Folketinget af flere omgange at afsætte særlige hjælpepakker til unge, som gav flere penge til trivsel på uddannelserne.

- Undersøgelsen viser, at de alvorlige problemer med unges mistrivsel og stress overhovedet ikke er løst med et politisk quick-fix med flere penge. Det bliver et langt, sejt træk af få taget fat om problemerne, når så mange unge fortæller om så dominerende følger af stress, siger Julie Lindmann.

Øvrige tal fra Ungetrivselsrådet undersøgelse blandt unge

    53 % af de unge er helt eller overvejende enige i, at de kun er gode nok, hvis de får topkarakterer på deres uddannelse.

    47 % føler i meget høj eller i høj grad, at deres uddannelse presser eller stresser dem til daglig. 20 % føler, at de i mindre grad eller slet ikke kan klare det, der bliver forventet af dem på deres uddannelse.

    37 % svarer, at de i meget høj eller i høj grad føler sig presset til at komme hurtigt igennem uddannelsessystemet.

    54 % har det sidste halve år følt sig stressede hele tiden eller det meste af tiden.

    41 % af de unge har oplevet stresssymptomer i løbet af det sidste halve år. 28 % har på grund af stress besøgt læge eller været sygemeldt fra deres uddannelse.

    24 % føler i mindre grad eller slet ikke, at de har nogen at snakke med, hvis de føler sig stressede eller pressede. 43 % oplever i mindre grad eller slet ikke, at de har nem adgang til professionel hjælp.

Information om undersøgelsen

Undersøgelsen er lavet blandt 1.870 unge fra hele landet, dog med en overvægt af besvarelser fra unge, der bor i Syddanmark (32 pct.) og Hovedstaden (27 pct.). Der er også en overvægt af unge kvinder (69 pct.) og af 15-20-årige (72 pct.) blandt besvarelserne. Alle tre kønskategorier (mænd, kvinder og nonbinære) er inkluderet i analyserne af køn, på trods af at der kun er 42 besvarelser (2 pct.) fra nonbinære unge.


Ungetrivselsrådet er et netværk oprettet i 2020 og består af følgende organisationer:

Psykiatrifonden
Det Sociale Netværk / Headspace Danmark
Ventilen
Børns Vilkår
Danske Handicaporganisationer
Erhvervsskolernes Elevorganisation
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
Lærerstuderendes Landskreds
Studenterforum UC
Danske Studerendes Fællesråd
Sammenslutningen Af Unge Med Handicap
Pædagogstuderendes Landssammenslutning
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
SIND Ungdom
Dansk Ungdoms Fællesråd
Studenterhuset ved Københavns Universitet
SocialSpace

-mo

Læs mere om Skolen

27/6 2022