Ny undersøgelse afslører: Børn kæmper med at finde mening i skolenFoto: Colourbox

Ny undersøgelse afslører: Børn kæmper med at finde mening i skolen

Tænketanken Mandag Morgen har i samarbejde med LEGO Fonden lanceret en ny, landsdækkende undersøgelse, som giver et dybdegående indblik i, hvordan børnene oplever livet i skolen og undervisningen.

Den giver et unikt indblik i børns oplevelser og holdninger til motiverende undervisning på tværs af mellemtrinnet og udskolingen i Danmark – og sætter spot på børnenes egne løsninger og ønsker til undervisningen.

Tænketanken Mandag Morgen og LEGO Fonden har spurgt mere end 1.400 børn om, hvad der skal til for at vække begejstring og motivation for at lære i skolen, og hvad meningsfuld undervisning er i deres øjne.

Undersøgelsen har både gjort brug af kvalitative og kvantitative metoder for at få så nuanceret et billede af børnenes perspektiver som muligt.

Mange børn kæmper med at finde mening i undervisningen

Over halvdelen (53 pct.) af skolebørnene på mellemtrinnet og i udskolingen kan for det meste lide at gå i skole.

Desværre er det ikke alle børnene, der oplever undervisningen som meningsfuld. Blandt andet svarer 18 pct. at de tit keder sig i skolen og 47 pct. svarer at det passer nogenlunde til deres oplevelse af skolen.

Derudover oplever 22 pct. af børnene, at de ikke kan bruge de ting, de lærer i skolen i deres hverdag og 24 pct. oplever sjældent, at undervisningen handler om ting og emner, de finder interessante.

Undersøgelsen viser, at det påvirker børnenes oplevelse af mening med undervisningen og svækker deres lyst til at lære mere. Når undervisningen er interessant og relevant for børnene, er der større sandsynlighed for, at de har lyst til at lære mere.

- Jeg kan ikke lige huske, hvornår jeg sidst har lært noget, jeg har kunnet bruge i min hverdag. Hvis jeg gerne vil lære noget nyt, så lærer jeg det selv.  – Theo, 7. klasse

- Hvis man ikke rigtig ved, hvad man skal bruge det til, så kan det godt gå hen og være lidt kedeligt og forvirrende. – Emma, 4. klasse

- I Danmark har vi brug for en skole, hvor børn trives og føler sig motiveret til at lære og blive klogere - en skole der er bygget op om børnenes naturlige lyst til at lære, og som er inspireret af deres kreative og legende tilgang til verden – og det tror vi på kan lade sig gøre, hvis vi lytter til børnene, siger Michael Stahl, Landedirektør for LEGO Fonden i Danmark.

Børnene peger selv på løsninger

Der er ifølge børnene meget, man kan gøre for at øge motivationen i undervisningen.

Især fremhæver de ønsker om en undervisning, hvor de kan udforske og eksperimentere mere, og hvor deres kreativitet kan udfolde sig.

Blandt andet ønsker 62 pct. af børnene mere undervisning, hvor de bruger teknologier (computere, telefoner og lignende.) på en kreativ måde.

56 pct. vil gerne have mere undervisning udenfor klasselokalet, 51 pct. vil gerne have flere opgaver, hvor de laver noget med hænderne og 41 pct. vil gerne have opgaver, der ikke skal løses på en bestemt måde.

Undersøgelsen peger på, at børn med særlige behov i højere grad end andre børn har et ønske om mere kreativ undervisning, hvor man skal bruge sine hænder.

Omvendt ønsker børn med særlige behov i lavere grad mere bevægelse og undervisning udenfor klasselokalet, om end det stadig er udbredte ønsker blandt børnene.

40 pct. af børnene vil gerne være med til at bestemme mere i skolen

Generelt viser undersøgelsen, at børnene – også dem med et særligt behov - gerne vil bestemme mere i skolen (40 pct).

Når det gælder konkret medbestemmelse over egen situation, svarer 67% af børnene på spørgsmålet om, hvad de godt kunne tænke sig mere af i undervisningen, at de ønsker flere opgaver, hvor de selv kan vælge emne.

- Når man selv er med til at bestemme, det behøver ikke engang at være særlig meget, så har man mere lyst til det, fordi det er noget, man selv har bestemt – Mathilde, 6. klasse

Børnene oplever, at medbestemmelse fungerer bedst, når det sker inden for en klart afgrænset ramme af skolen og lærerne, hvor det er tydeligt for dem, hvad de har medbestemmelse over.

Uden klare rammer kan det i børnenes perspektiv blive en udfordring og frustration, når de ikke ved, hvordan og hvad de kan få medbestemmelse over.

- Jeg ved ikke engang, hvad det skulle være. Jeg har hørt om andre skoler, hvor man får lov at bestemme rigtig meget især i matematik. Jeg ved ikke rigtigt, hvad de mener med det - Mark, 7. klasse.

- Som samfund har vi et ansvar for, at danske børn trives og udvikler de kompetencer der skal til for at have det godt og mod på den fremtid, der venter dem. Børn, der er motiverede, engagerer sig mere og det er afgørende for, at de lærer nyt.

- Børnene er eksperter i eget liv og hvis vi vil skabe en skole til glæde for dem, skal de inddrages siger Jonas Keiding Lindholm, Impact direktør i Tænketanken Mandag Morgen.

Se den samlede undersøgelse her

-rh

15/5 2024