Musik og sang som trivselsfremmende værktøjFoto: Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune

Musik og sang som trivselsfremmende værktøj

To gange om ugen har 0.-3. årgang på Vesterbro Ny Skole kor på skoleskemaet. Når eleverne synger, handler det ikke om, hvordan deres sang lyder, men om, hvordan de har det, når de synger sammen.

Klassekorene er en del af trivselsprojektet Alle Kan Synge, hvor der undervises med en særlig udviklet trivselspædagogik, der skal styrke klassens fællesskab og elevernes trivsel.

Siden januar i år har indskolingseleverne på Vesterbro Ny Skole sunget i kor. Og det er ikke kun sjov og leg, der er i fokus, når eleverne synger.

Skolekorene er iværksat af sang- og trivselsindsatsen "Alle Kan Synge", der gennem sang vil styrke indskolingselevernes trivsel, skoleglæde, klassefællesskab og de sociale relationer i klassen.

- Når jeg træder ind i en kortime, bliver jeg helt varm om hjertet. Jeg ser børn der synger, laver fagter og har et meget fint samspil med deres kormakker for dagen.

- Jeg håber og tror på at Alle Kan Synge kan bidrage med at styrke fællesskabet, samhørigheden og trivslen hos vores børn.

- Og så glæder jeg mig meget til at se stoltheden og glæden, når de sammen med alle deres kammerater på årgangen skal optræde for deres forældre, lærere og pædagoger, fortæller Sara Cort, skoleleder på Vesterbro Ny Skole.

- Sang og musik har væsentlig betydning for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samtidig er musik og kor med til at danne meningsfulde fællesskaber, der alt sammen er med til at højne trivslen.

- Når man synger sammen eller hjælper hinanden med at lære at spille et stykke musik, bibringer det sammenhold og fællesskabsfølelse, og det modvirker forhåbentlig en følelse som ensomhed, der ofte er et element i mistrivsel.

- Min ambition er, at København skal være danmarksmester i børneliv. Det kræver, at vi højner trivslen, eksempelvis ved at give vores børn og unge mulighed for at udfolde deres interesser inden for musikkens verden, siger Jakob Næsager, Børne og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune (K).

-rh

26/6 2024