Aktuelle nyheder - Skolen

Mobilfri skole i BrøndbyFoto: Colourbox

Mobilfri skole i Brøndby

Brøndbyøster Skole indførte ved starten af det nye skoleår i august en ny politik omkring elevernes brug af mobiltelefoner i skoletiden.

Del artiklen på

Ifølge en pressemeddelelse fra Brøndby Kommune skal eleverne nu aflevere deres mobiltelefoner og andre digitale enheder som smartwatches i et såkaldt "mobilhotel", når de møder ind om morgenen.

Mobiltelefonerne låses inde i en aflåst kasse i klasselokalet under skoledagen.

Eleverne må kun få deres telefoner udleveret igen, når skoledagen slutter.

De ældste elever i 7.-9. klasse får dog lov til at få telefonen udleveret i det store frikvarter.

Formålet med den nye politik er ifølge kommunen at fokusere på elevernes trivsel og mindske afhængigheden af sociale medier.

Flere lærere på skolen ser allerede nu positive effekter af den mobilfri skole.

Dansklærer Cathrine Hansen fortæller, at hun oplever bedre koncentration i timen, og at eleverne i højere grad arbejder koncentreret, når de arbejder i grupper uden for klasselokalet.

En anden lærer, Jeanne Simon, har bemærket, at eleverne i hendes femte klasse sad og spillede et brætspil sammen i frikvarteret.

Noget hun ikke tror ville være sket, hvis de havde haft adgang til deres mobiler.

Elev Janich Alstrup i 9. klasse fortæller, at det ikke har været den helt store omvæltning, da de i forvejen har haft lignende tiltag med at lægge mobilerne væk.

Han oplever dog, at de i det lille frikvarter snakker mere sammen nu.

Beate Odgaard, skoleleder på Brøndbyøster Skole, understreger vigtigheden af elevernes trivsel og fokus på sociale relationer frem for sociale medier.

Hun ser med tilfredshed, at mobilpolitikken synes at have en positiv effekt så kort tid inde i skoleåret.

Mens politikken ifølge lærere og skoleleder tyder på at være blevet vel modtaget blandt eleverne, ser organisationen Danske Skoleelever kritisk på forbud mod mobilbrug.

De mener det er vigtigt, at elever lærer at tage stilling til teknologien, frem for at indføre et decideret forbud.

På Brøndbyøster Skole lægger man dog vægt på, at der kan gøres undtagelser, hvis det er pædagogisk begrundet.

Således ser det hidtil ud til, at den mobilfri skole har haft en god modtagelse blandt elever og lærere på Brøndbyøster Skole.

Målet om at fremme trivsel og fokus på sociale relationer i stedet for sociale medier synes at give pote - i hvert fald i skolens første mobilfri uger.

-rh

Læs mere om Skolen

29/8 2023