Mindre støj og mere energi med skolemadLavet med Midjourney

Mindre støj og mere energi med skolemad

Mindre støj, mere energi, mindre uro og bedre stemning. Det er nogle af gevinsterne ved at indføre skolemad til alle, viser evaluering fra Københavns Universitet.

Aftale med lærerne spiller en nøglerolle.

Det skaber en bedre skoledag, når eleverne får et dagligt måltid og spiser sammen.

Det er hovedkonklusionen i en ny forskningsrapport om Danmarks første fuldt finansierede kommunale skolemadsordning, som Læsø Kommune vedtog i starten af 2023, og som indebærer gratis skolemad til alle elever i kommunens folkeskole.

Ordningen har fra start været fulgt tæt af professor Bent Egberg Mikkelsen fra Københavns Universitet, som sammen med specialestuderende Rose Langhof har interviewet en lang række aktører blandt elever, lærere, pædagoger, forældre, politikere og administrativt personale om deres erfaringer med ordningen.

- Der er ingen tvivl om, at skolemaden har gjort en stor forskel.

- Det er lykkedes at skabe et nyt skolefællesskab - mere trivsel, velvære, bedre læringsklima og større social sammenhængskraft. Det er der bred enighed om blandt aktørerne, konkluderer Bent Egberg Mikkelsen.

Som en lærer udtrykker det:

- Jeg har oplevet en slags stemningsændring her på skolen.

- Efter børnene har fået mulighed for at spise sammen med kammeraterne og lærerne. Det giver os undervisere bedre muligheder for at skabe gode rammer for læring.

Og en kollega stemmer i:

- Selvfølgelig får man mere energi. Hvis du har mere energi, klarer du dig bedre.

- Socialt og i betydning af læring. Yderligere en kollega føjer til:

- Støjniveauet er faldet mærkbart på gangene.

- Der er mere stille. De er mere koncentrerede. De er mere fokuserede.

Centralt i ordningen står, at det er lykkedes få en aftale som omfatter en pædagogisk indsats omkring frokosten, og som bygger på en aftale med lærere og pædagoger  omkring selve måltidssituationen og spisepausen.

- På mange skoler er eleverne overladt til sig selv i spisepausen.

- Jeg tror, at mange ikke er klar over, hvor uroligt et klima det kan give omkring måltidet. Vi ved, at en del elever ikke får noget at spise til frokost.

- Ved at lade lærere og pædagoger spise sammen med eleverne skaber man en helt anden måltidssituation, som er gavnlig på en lang række parametre, siger Bent Egberg Mikkelsen, der anser den pædagogiske rolle som et vigtigt men ofte overset element i skolemadsdebatten.

Også fra elevside er der glæde at spore ved den gratis mad:

- Før vi fik skolemaden, var der mange elever, der ikke havde mad med hjemmefra.

- Så der blev ikke rigtigt spist noget heroppe i skolen.

- Det har ændret sig nu, fordi alle får mad," siger en dreng, der er elev i 7. klasse.

Bent Egberg Mikkelsen finder evalueringen yderst interessant også set i sammenhæng med debatten om den manglende trivsel i skolen.

- Jeg er tilbøjelig til at mene, at gratis skolemad til alle børn har nogle superkræfter i sig, som kan hæve trivslen i skolen generelt.

- Dertil kommer en lang række andre gevinster i form at øget chancelighed, mindsket madspild og bedre ernæring.

Det praktiske forskningsarbejde er udført at cand. Tech al Rose Langhof fra Københavns Universitet i samarbejde med professor Bent Egberg Mikkelsen.

-rh

11/6 2024