Millionbevilling skal støbe fundamentet for Skolens VennerFoto: Skolens Venner

Millionbevilling skal støbe fundamentet for Skolens Venner

Med en bevilling fra LB Foreningen på 2,5 mio. kr. skal Skolens Venner i de næste 3 år udvikle organisationen.

Samt lave et stærkere organisatorisk fundament og en økonomisk bæredygtighed, så organisationen kan vokse og arbejdet med at skabe trivsel i grundskolen kan styrkes yderligere.

Siden 2013 har Skolens Venner arbejdet med at bruge frivillige til at skabe trivsel i skoleklasser landet over.

Det er et arbejde, som er vokset organisk og drevet af ildsjæle i forskellige kommuner, som har taget det på sig at drive ideen om skolevenner i klasser i deres lokalsamfund.

Konceptet har vist sig stærkt og levedygtigt, men som mange andre mindre organisationer mangler Skolens Venner ressourcer og midler til at udvikle organisationen og ikke mindst skabe en bæredygtig økonomi.

- Med LB Foreningens generøse bevilling kan vi skabe et bæredygtigt fundament for Skolens Venner.

- Vi kan sikre stabilitet og kvalitet i vores indsats på skolerne gennem kapacitetsopbygning, forretningsplaner og målrettet organisatorisk udvikling.

- Med det solide udgangspunkt kan vi skalere vores indsats på en fornuftig og bæredygtig måde og gøre en forskel for endnu flere elevers trivsel og læring, siger Sigrid M Larsen, sekretariatsleder i Skolens Venner.

For LB Foreningen er det vigtigt at være med til at skabe rum for at udvikle mindre, virksomme indsatser og få dem til at vokse.

Det sker i erkendelse af, at mange indsatser er udfordret af den konstante søgen efter den næste bevilling.

- Skolens Venner er et superspændende koncept, der kan udnytte noget af potentialet i civilsamfundet til at afhjælpe lærerne og skabe bedre trivsel i de danske skoleklasser.

- Men det kræver kræfter at skalere og udvikle konceptet. I LB Foreningen vil vi gerne  være med til at skalere indsatser med potentiale.

- Samtidig vil vi også gerne samle viden om, hvordan vi skaber bæredygtig skalering i mindre organisationer, så vi kan finde de rigtige finansieringsmodeller for fremtiden siger Mikkel Klausen, chef for uddelinger i LB Foreningen.

Skolens Venner ser frem til at komme i gang med arbejdet, som bl.a. indeholder grundlæggende analyser af organisationens økonomi og aktiviteter samt identifikation af nye muligheder indenfor organisering og forretningsudvikling:

- Skolens Venner har været igennem en stor udvikling, og har bevæget sig fra at være en rent frivilligdrevet forening til en professionel organisation med et strategisk fokus og en kvalificeret indsats.

- Den udvikling har gjort det tydeligt, at skalering på et ansvarligt grundlag kræver, at vi arbejder fokuseret med at forstærke vores kapacitet og økonomiske fundament.

- Vi vil gøre en forskel for flere børn og unge, og derfor er forretningsudvikling helt uundværligt, hvis indsatser som vores skal vokse og være til gavn for flere. siger Sigrid M Larsen, sekretariatsleder i Skolens Venner.

Bevillingen er på 2,5 mio. kr. og løber til og med 2026.

-rh

17/4 2024