Manglende fokus på forældres valgfrihed i ny folkeskoleaftaleKarsten Bo Larsen Foto: Jakob Melgaard

Manglende fokus på forældres valgfrihed i ny folkeskoleaftale

CEPOS' forskningschef Karsten Bo Larsen har følgende kommentarer til regeringens nye aftale om folkeskolen:

- Det er glædeligt, at der nu kommer en yderligere faglig frisættelse af folkeskolen, men her kunne man godt have ønsket sig endnu mere lokal selvbestemmelse til skolerne – herunder f.eks. at beslutningskompetence vedrørende personaleansættelser, afskedigelser, økonomi med mere i endnu højere grad blev lagt ud til ledelsen af de enkelte skoler, siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS og fortsætter:

- Det er dog problematisk, at man i aftalen desværre udelukkende har fokus på frisættelse af skolerne.

- Forældrene får ikke øget deres muligheder for frit at vælge mellem forskellige skoletilbud til deres børn," siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

- Det er også positivt, at man nu tager et endeligt opgør med mange af de centrale elementer i folkeskolereformen, der var kendetegnet ved at være politiske eksperimenter, der blev rullet ud over hele landet på et stort set ikke eksisterende evidensgrundslag, siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

- Desværre afholder politikerne sig ikke helt for at gentage fejlene fra folkeskolereformen med at eksperimentere med folkeskolen på et tyndt grundlag.

- De centrale krav til alle skoler om øget praksisfaglighed er ikke baseret på solid evidens, siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS og fortsætter:

- Det samme gælder for reduktionen i antallet af prøver, hvor meget tyder på, at vi i Danmark har et relativt velfungerende centralt prøvesystem, som vi bør være meget varsomme med at udsætte for politiske eksperimenter.

- Her burde politikerne have haft is i maven og i det mindste ladet beslutninger om ændringer afvente arbejdet i den ekspertgruppe om folkeskolens prøver, som det er aftalt af etablere, siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

-rh

20/3 2024