Økonomisk gevinst sendes tilbage til skoler og dagtilbud i Nordfyns KommuneArkivfoto fra Bogense Skole

Økonomisk gevinst sendes tilbage til skoler og dagtilbud i Nordfyns Kommune

En stor del af den økonomiske gevinst ved en ny skole- og dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune, bliver sendt direkte tilbage til området.

Det er en realitet, efter at kommunalbestyrelsen på det seneste møde har besluttet en ny tildelingsmodel.

Når kommuner nedlægger skoler og daginstitutioner, er det som oftest for at spare.

Derfor er det også et særsyn, at kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune netop har overført 10 mio. kr. af provenuet fra en ny skole- og dagtilbudsstruktur til selvsamme område.

Størstedelen af midlerne går til at styrke dagtilbuddenes og skolernes basisbudgetter.

Det betyder, at pengene tildeles så tæt på børnene som muligt, og dermed får dagtilbud og skoler mulighed for at lave den hurtige og fleksible indsats lige der, hvor midlerne gør størst gavn.

Kvaliteten bliver styrket

I og med at dagtilbud og skoler bliver økonomisk stærkere, kan de samtidig øge kvaliteten for børnene.

Dermed får dagtilbud og skoler også bedre mulighed for at styrke inklusionen og lave de lokale indsatser, der er behov for at styrke trivslen. Det er grundtanken bag den banebrydende beslutning.

Både den nuværende og tidligere formand for Børne- og Ungeudvalget udtrykker deres begejstring over, at der har været politisk enighed om den nævnte udmøntning.

Formand for Børne- og Ungeudvalget, Kasper Solberg, Socialdemokratiet, udtaler: - Jeg er så glad for, at vi nu står i denne situation, hvor vi kan kanalisere så mange penge ind i vore dagtilbud og skoler.

- Det har gennem hele processen været vores ambition, at pengene skulle ud at gå tæt på børn og elever. Det er præcis det, vi nu udmønter, fordi udvalget har været fremsynet og rettidigt taget konsekvenserne af faldende børnetal og for mange små enheder.

Den tidligere formand og det nuværende medlem af Børne- og Ungeudvalget, Anja Lund, Venstre, siger:

- Det er ret unikt, at vi i Nordfyns Kommune med den økonomiske situation, mange kommuner står i, er i stand til at give budgetterne på de nordfynske skoler og dagtilbud et så markant økonomisk løft. Jeg glæder mig på børnenes vegne.

De to udvalgsmedlemmer er taknemmelige for det gode samarbejde, der politisk har været med alle interessenterne, og at der med den nye tildelingsmodel er tiltro til, at dagtilbud og skoler kan skabe endnu mere kvalitet til glæde for alle børn.

Ny hverdag for børn og unge i Nordfyns Kommune

Da børn og unge vendte tilbage fra deres sommerferie den 1. august 2023, var det til en ny skole- og dagtilbudsstruktur.

Det betød en ændring af mange familiers hverdag. Den nye struktur blev besluttet efter en omfattende involvering af bestyrelser, personale og borgere i Nordfyns Kommune.

For Børne- og Ungeudvalget har målet hele tiden været at skabe endnu mere kvalitet i de nordfynske dagtilbud og skoler.

I dialogen mellem borgere, interessenter, politikere og forvaltning blev det understreget, at provenuet fra strukturændringen skulle blive på området for at styrke de fire tilbageværende skole- og dagtilbudsdistrikter og dertilhørende institutioner.

Derfor indstillede Børne- og Ungeudvalget en ny tildelingsmodel på skole- og dagtilbudsområdet, hvor størstedelen af provenuet tilbageføres til området. Torsdag den 25. januar 2024 godkendte kommunalbestyrelsen indstillingen om en ny tildelingsmodel.

-rh

30/1 2024