KL og DLF samler inspiration og viden til at støtte nye lærere i folkeskolenFoto: Colourbox

KL og DLF samler inspiration og viden til at støtte nye lærere i folkeskolen

Flere nyuddannede lærere oplever overgangen til lærerlivet som udfordrende. Derfor har KL og DLF samlet inspiration og viden til, hvordan nye lærere støttes endnu bedre i deres første job.

Flere kommuner er allerede i gang med at styrke overgangen.

Mentorer. Introforløb. Undervisningsobservation. Tolærerordninger.

Det er nogle af de tiltag, som seks kommuner rundtomkring i landet har søsat for at hjælpe nyuddannede lærere godt i gang med arbejdslivet.

Nyuddannede lærere har ofte brug for både personlig, social og faglig støtte i deres arbejde.

Det peger et nyt inspirationskatalog på, som DLF og KL står bag og som er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut.

Kataloget præsenterer de vigtigste pointer fra forskningen om, hvordan man kan støtte nyuddannede lærere.

En god start på lærerlivet kan være med til at fastholde og motivere nye lærere.

Det kan sågar være med til at styrke kvaliteten af den nyuddannedes undervisning og dermed elevernes læring.

For nogle nye lærere er starten på arbejdslivet imidlertid svær, og det kan medvirke til, at de hurtigere søger væk fra folkeskolen og lærerjobbet.

Derfor er det vigtigt, at kommunale tiltag som for eksempel mentorer, introforløb og undervisningsobservation giver det bedste udgangspunkt for at støtte den nyuddannede lærers udvikling i lærerprofessionen.

Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, hilser de seks kommuners tiltag velkommen, men efterlyser samtidig en samlet national handleplan mod lærermangel, som blandt andet skal adressere introduktionen til lærerlivet:

- Der er desværre alt for mange nyuddannede lærere, der forlader faget allerede i de første arbejdsår.

Og det er virkelig en skam. Både for den enkelte, der har brugt mange år på at uddanne sig, men også for de elever og skoler, der mangler uddannede lærere, siger Gordon Ørskov Madsen.

Formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen, er glad for det fælles fokus på at hjælpe nyuddannede lærere i overgangen til arbejdsmarkedet med alt hvad det indbefatter i forhold til forældresamarbejde, klasserumsledelse og faglige forventninger:

- Nyuddannede lærere skal naturligvis have den bedste start på deres tid i folkeskolen.

Mange kommuner har allerede sat ekstra spot på netop den gruppe.

Samtidig styrkes de kommunale tiltag af, at vi har fået en ny læreruddannelse, der i højere grad ruster de studerende til det vigtige job som lærer i vores alle sammens folkeskole.

Nu er det afgørende, at vi tager godt imod de nye lærer på alle landets skoler, så de har lyst til at blive i folkeskolen og gøre en forskel for vores børn og unge.

-rh

22/8 2023