Kampagne mod mobning på skolerneIværksætter Thomas Erex blev kaldt "Svin", fordi han ikke var ligesom de andre drenge i klassen. Julemærkehjemmene

Kampagne mod mobning på skolerne

En ny undersøgelse viser, at mobning er udbredt i skolerne, og det kan påvirke dem, det går ud over resten af livet.

Derfor lancerer Julemærkehjemmene og deres ambassadører nu en kampagne, som skal få mobning ud af skolegården.

”Brilleabe” og ”Svin” er udtryk, der stadig flyver gennem skolegården. Mobning er næsten en lige så obligatorisk del af skoledagen som dansk og matematik.

Det har store konsekvenser for dem, det går ud over – og kan sætte dybe spor resten af livet.

Derfor vil Julemærkehjemmene og deres ambassadører i en ny kampagne stoppe mobningen. Det er Thomas Evers Poulsen, Annemette Voss, Carla Mickelborg, Katja Bamberger Bro, Thomas Erex, Jon Edlund og Martin Skriver, der står frem.

Ambassadører deler deres mobbe-historie

I en række videoopslag på sociale medier deler ambassadørerne deres egne mobbehistorier.

Til børn fra Julemærkehjemmene fortæller de om, hvordan de har oplevet mobning i deres skoletid - og hvordan de stadig kan mærke det i dag.

- Jeg blev kaldt ’Bøsse’ og ’Femi’. Jeg var den eneste dreng, der gik til dans, og det, syntes de andre, var underligt. Det fik mig til at tvivle på, om jeg var god nok. Men det er stadig derinde.

Når jeg hører de grimme ord enten i fjernsynet eller på gaden, bliver jeg ramt. For selvom jeg er kommet videre, gør det ondt – også når det går ud over andre, fortæller Thomas Evers Poulsen i sin film.

Mobning har langvarige konsekvenser

Ambassadørerne har ligesom mange andre danskere været udsat for mobning i skolen.

En ny undersøgelse lavet af Voxmeter for Julemærkehjemmene viser, at næsten hver tredje dansker har oplevet at blive mobbet i skolen.

Men de grimme ord stopper ikke, når skolegangen er slut. Tæt på halvdelen af dem, der har oplevet at blive mobbet, svarer, at de stadig er påvirket af mobningen i dag - hver tiende i særlig høj grad.

Forskning viser, at konsekvenserne i voksenlivet bl.a. kan være manglende social tillid, mangel på selvværd og øget risiko for angst, depression og mistrivsel.

Få mobning på skoleskemaet

For at tage hånd om problemet har Julemærkehjemmene startet en underskriftsindsamling.

Målet er at få mobning ud af skolegården og trivsel ind på skoleskemaet. Allerede nu har tæt på 10.000 danskere skrevet under.

Julemærkehjemmene opfordrer politikerne til at tage ansvar og indføre en årlig trivselsuge i alle landets skoler, hvor elever og lærere arbejder sammen for at styrke fællesskabet og trivslen i klasserne.

På den måde vil Julemærkehjemmene bidrage til at stoppe mobning i skolen, før det er for sent.

- Mobning har en skræmmende virkning på børns selvværd. Det ser vi dagligt hos de børn, som får ophold på et Julemærkehjem.

- Heldigvis kan vi hjælpe dem, så de genfinder troen på sig selv og deres værdi. Men det er nødvendigt, at vi alle gør noget for at stoppe mobningen.

- Her kan vi fra Julemærkehjemmene bidrage med vores årelange praktiske erfaring med at få børn tilbage i trivsel, siger Søren Ravn Jensen, direktør i Julemærkefonden.

På Julemærkehjemmene får børn, der bliver mobbet, er ensomme og mistrives, hjælp.

Halvdelen af de op mod 1.000 børn, der hvert år får ophold på et Julemærkehjem har været udsat for mobning. Under et ophold bliver deres selvværd styrket, og de lærer, at alle er noget værd.

Fakta:

Her er Julemærkehjemmenes seks gode råd til, hvordan du som voksen kan stoppe mobning i skolen:

1. Lyt til dit barns oplevelser og følelser, og tal om det
2. Involver andre relevante voksne i at få det stoppet
3. Tag medansvar for at der skabes et godt klassefælleskab i dit barns skole
4. Forbyg mobning ved at hjælpe dit barn med at have aftaler med flere fra klassen
5. Opbyg og dyrk relationer til andre forældre fra klassen
6. Vær altid selv ordentligt i tanke, tale og handling

Fakta om Voxmeter-undersøgelsen

Undersøgelsen om voksnes erfaringer med at have oplevet mobning som børn er lavet af Voxmeter i perioden 18-28. april 2024. Data er indsamlet via telefoninterview med danskere over 18 år. 1.032 personer har svaret.

Oplevede du mobning i skolen?
Ja, jeg blev mobbet: 30,6 %
Ja, jeg oplevede at andre blev mobbet: 42,9 %

I hvilken grad påvirker mobning dig stadig i dag?
I høj grad 10,9 %
I nogen grad: 13,1 %
I mindre grad: 19,7 %
Slet ikke: 53,4 %
Dette spørgsmål var til dem, der svarede ja til spørgsmål 1 (315 svarpersoner)

-rh

5/6 2024