Aktuelle nyheder - Skolen

Ingen forkerte spørgsmål: Kampagne vil lære voksne at tale med børn om psykisk sygdom310.000 børn vokser op med en mor eller en far med psykisk sygdom. I en ny kampagne opfordrer de de voksne til at spørge, fx hvordan børnene har det.

Ingen forkerte spørgsmål: Kampagne vil lære voksne at tale med børn om psykisk sygdom

Ny kampagne fra Børns Vilkår, Psykiatrifonden og Ole Kirk's Fond sætter fokus på, at mange voksne er tilbageholdende med at spørge ind til børn, der vokser op med en mor eller far med psykisk sygdom.

Del artiklen på

Det vil børnene lære de voksne med kampagnen.

- Hvordan har du det? eller Er der noget, vi skal tale om? kan være gode steder at starte en samtale med et barn, der vokser op med en mor eller far med psykisk sygdom.

Men mange voksne holder sig tilbage og tør ikke tage hul på snakken. Der er ellers brug for den, for 310.000 børn i Danmark vokser op med en mor eller far med psykisk sygdom

Derfor har de en større risiko for at udvikle psykisk sygdom og komme bagud på uddannelse og generelle livsmuligheder end andre børn.

Det er afgørende, at alle rækker ud - og et lille spørgsmål kan gøre en stor forskel.

Ingen forkerte spørgsmål

- Vi er ofte tilbageholdende med at blande os i andres sager. Måske opfatter man det som uhøfligt, eller det føles grænseoverskridende.

Den opfattelse vil vi lave om på, så derfor opfordrer vi alle voksne til at spørge ind til børn og hvordan de har det, i det her tilfælde børn, som vokser op i en familie med psykisk sygdom, siger Psykiatrifondens direktør Marianne Skjold.

Det er det, Psykiatrifonden, Børns Vilkår og Ole Kirk's Fond gøre alle voksne opmærksomme på med kampagnen, som begynder i denne uge: Ingen forkerte spørgsmål.

- Med kampagnen forsøger vi - gennem barnet - at tale direkte til de voksne i barnets netværk, og opfordre dem til at tage en aktiv rolle i at støtte disse børn.

En vigtig sekundær målsætning er nemlig at få voksne til at reflektere over den positive rolle, de kan spille i et barns liv og opfordre dem til at handle.

Det kan omfatte små handlinger, der kan have en stor indflydelse på barnets liv, som at invitere dem til middag eller bare spørge, hvordan de har det", siger Helle Tillburg, vicedirektør i Børns Vilkår.

Se film og kampagne: Ingen forkerte spørgsmål

Kampagnen er skabt i regi af Spørg Mere-indsatsen: Et samarbejde mellem Psykiatrifonden, Børns Vilkår og Ole Kirk’s Fond.

Partnerskabet har til formål at hjælpe de 310.000 børn, som vokser op med forældre, der lider af psykisk sygdom.

Børn i disse familier står over for en række udfordringer, da forældre med psykisk sygdom i nogle tilfælde har svært ved at give deres børn den nødvendige omsorg og støtte.

Mangler hjælp og lever med risiko

Halvdelen af børn, som har en forælder med alvorlig, psykisk sygdom, udvikler selv en psykisk sygdom inden de fylder 30 år, og desværre bliver syv ud af ti børn og unge i målgruppen ikke tilbudt den hjælp fra samfundet, som de har brug for.

De tre organisationer understreger, at børnenes udfordringer skal løses på flere samfundsniveauer.

Men en del af løsningen er, at de voksne omkring børnene bliver bedre til at spørge ind til børnene.

Kampagnen understreger også, at ansvaret ikke bør lægges over på privatpersoner, men at alle voksne kan spille en vigtig rolle for børnene med et lille spørgsmål med potentielt stor virkning: Hvordan har du det?.

Forståelse og støtte er afgørende

Der eksisterer stadig mange fordomme, misforståelser og tabuer omkring psykisk sygdom, især blandt voksne, og disse tabuer forhindrer ofte folk i at engagere sig og hjælpe børnene.

- Forståelse og støtte fra voksne uden for familien kan spille en afgørende rolle for barnets trivsel både her og nu og i forhold til barnets videre udvikling.

Derfor har vi valgt at lave en kampagne, der sætter specifikt fokus på de voksne, som er omkring barnet.

For uanset om du er familiemedlem, nabo, forælder til barnets ven, eller på anden vis møder barnet i dit netværk, kan du gøre en vigtig forskel ved at spørge barnet, hvordan det har det", siger Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk's Fond.

-rh

Læs mere om Skolen

25/10 2023