Erhvervslivet glæder sig over politisk aftale om folkeskolen med 33 initiativerFoto. Dansk Erhverv

Erhvervslivet glæder sig over politisk aftale om folkeskolen med 33 initiativer

Der er mange positive elementer i den aftale om folkeskolen, som et bredt flertal i Folketinget netop har indgået.

Særligt glæder Dansk Erhverv sig over, at aftalen betyder mere fokus på det praktiske og på at løfte de fagligt svage elever.

Dog savnes det, at teknologiforståelse bliver obligatorisk.

Der er nu landet en samlet politisk aftale om folkeskolen med 33 initiativer. Og der er mange gode ting at glæde sig over, lyder det fra erhvervslivet.

- Helt overordnet er vi glade for, at det praktiske styrkes gennem bl.a. flere timer og større valgmuligheder for eleverne.

- Det har vi længe efterspurgt, og erhvervslivet står klar til at bidrage til at skabe en skole med mere fokus på fagenes anvendelighed på den anden side af skoledøren.

- Det er dog vigtigt, at det ikke kun bliver gennem de praktiske fag, men også som integreret del af alle skolens fag, hvilket vi også håber afspejles i det igangsatte arbejde om fornyelse af fagene.

- Det er også positivt, at der afsættes ressourcer til en målrettet indsats for at løfte de svage elever i dansk og matematik, som er helt fundamentalt for elevernes videre muligheder,” siger Claus Rosenkrands Olsen, uddannelseschef i Dansk Erhverv.

Teknologiforståelse bør være obligatorisk

Dansk Erhverv er ligeledes glade for, at teknologiforståelse nu indføres som fag i skolen, men havde gerne set et længere skridt på dette område.

- Dansk Erhverv har i mange år ønsket, at teknologiforståelse fik en solid placering i folkeskolen. Vi og vores børn benytter digitale medier og tjenester hver eneste dag – i skolen, på arbejdet og i privatlivet.

- Aldrig har digital teknologi åbnet så mange muligheder. Samtidig pågår diskussionerne om fake news, forførende algoritmer, deling af persondata og nye kompetencer, der også skaber udfordringer med adfærd, eksklusion og fremmedgørelse for mange.

- Det er vi simpelthen nødt til at klæde alle børn og unge på til – ellers risikerer vi at skabe et A- og et B-hold, hvor de svageste unge sættes af udviklingen.

- Derfor er det ikke nok at gøre det til et valgfag i udskolingen, men bør være et obligatorisk fag for alle elever, siger Claus Rosenkrands Olsen.

-rh

20/3 2024