Efterskole skaber nærvær med digitale pauserFoto: Colourbox

Efterskole skaber nærvær med digitale pauser

Det nye kuld af elever på Efterskolen Lindenborg deltager i et tre uger langt mobiltelefon-eksperiment, der skal gøre dem bevidste om deres skærmforbrug og få dem til at forholde sig kritisk til, hvilken rolle mobiltelefonen spiller i deres hverdag.

Eksperimentet går ud på, at eleverne via en app skal konkurrere med hinanden om, hvem der er bedst til at lægge mobilen fra sig og tage en digital pause.

Efterskolen Lindenborg og samarbejdspartneren Breakpoints4U lavede med stor succes et tilsvarende eksperiment i foråret, hvor man fik støbt fundamentet til mere nærvær og mindre skærm.

Der er efterhånden konsensus om, at der er en markant skyggeside ved at bruge for meget tid foran skærmen.

Især på skoler og ungdomsuddannelser er mobiltelefonen genstand for stor debat, fordi den forstyrrer undervisningen og generelt fjerner børnenes fokus i skoletiden.

Men på efterskolerne har man på sin vis problematikken endnu tættere på livet, fordi eleverne jo bor på en efterskole, og dermed er man som skole også nødt til at forholde sig til, hvilken rolle mobiltelefonen spiller uden for skoletiden.

Digital dannelse en del af undervisningen

På Efterskolen Lindenborg, der ligger lidt uden for Roskilde, har man som mange andre skoler en politik om, at mobiltelefonen ikke må være fremme i skoletiden, det vil sige 8 – 16, men derefter er det op til eleverne selv, hvor meget tid de bruger på mobilen.

Hos skolen oplever man, at mange elever bruger op til fem, seks eller syv timer på mobilen om eftermiddagen, aftenen og om natten.

Når man er sammen med sin telefon i stedet for at lære sine nye kammerater at kende, er det svært at knytte stærke relationer til dem, og det går ud over både den enkelte, men også den overordnede sociale sammenhængskraft på skolen.

Når man kigger på sin telefon i stedet for at sove, er man naturligvis træt og har svært ved at fungere i undervisningen og de sociale aktiviteter.

Dertil kommer de afledte konsekvenser af et højt skærmforbrug såsom overstimulering, påvirkning af nervesystem og en adfærd, der måske mest af alt er styret af mobilen frem for en selv.

- Vi oplever, at mange elevers mobiladfærd har en negativ indflydelse på deres liv og skolegang her på Lindenborg.

Derfor har vi valgt, at en del af efterskoleopholdet skal handle om at klæde eleverne på til at kunne forholde sig kritisk til deres mobil og blive bevidste om, hvad de bruger den til, siger Anders Ohlsen, forstander på Efterskolen Lindenborg.

Tre ugers eksperiment med digitale pauser på Breakpoints4U-appen

Som led i Efterskolen Lindenborgs fokus på elevernes digitale dannelse, har man lavet et samarbejde med Breakpoints4U, der har udviklet en app, der er hjælp-til-selvhjælp til folk, som gerne vil bryde deres digitale vaner, men som måske også har lidt svært ved at gøre det på egen hånd.

Helt konkret foregår det på den måde, at du via appen sætter telefonen til at holde en pause – et break – på eksempelvis en halv time.

Når tiden er gået, vibrerer telefonen. For at gøre det endnu mere interessant får du point for dine pauser, og du kan oprette grupper, der konkurrerer med hinanden om, hvem der holder flest pauser.

På Lindenborg er grupperne lavet ud fra de familiegrupper, som eleverne allerede er inddelt i.

Som gulerod er der præmier på højkant både dagligt og ugentligt samt ved afslutningen af eksperimentet.

Det begyndte. 4. september og varer i tre uger. Indledningsvis er der et foredrag af hjerneforsker Morten Friis-Olivarius, som giver eleverne indsigt i, hvordan hjernen påvirkes af mobiltelefonen.

- Mobiltelefonen og digitaliseringen generelt giver utrolig mange muligheder, og der mange ting, som i dag er lettere at klare, end de var for ti år siden.

Men vi skal lære at beherske teknologien, så den ikke behersker os, og vi skal blive bevidste om, hvorfor mange af os hele tiden bliver draget af den.

Men det er lettere sagt end gjort, og derfor har vi lavet en app, der helt enkelt motiverer dig til at lægge mobilen fra dig," siger Nick Brincker, stifter af Breakpoints4U.

Eksperiment reducerede skærmforbruget

Det er anden gang, at elever fra Lindenborg skal deltage i et tre uger langt forløb, hvor de skal tage pauser fra deres mobil.

Første gang var i maj, og det var en stor succes.

Udover den viden, som eleverne fik om mobilens påvirkning, gav eksperimentet også helt konkrete resultater.

Eksempelvis blev det gennemsnitlige skærmforbrug reduceret med 13 procent eller 44 minutter om dagen.

Før var det på 5 timer og 30 minutter, og efterfølgende var det på 4 timer og 44 minutter.

Det er værd at bide mærke i, at tallene dækker over, at de elever, som før eksperimentet havde meget lavt mobilforbrug, fik et lidt højere forbrug, fordi de skulle forholde sig til appen, mens de elever med et meget højt forbrug fik reduceret deres forbrug markant med flere timer.

- Vores mission er at give eleverne redskaberne til at træffe nogle gode valg omkring deres skærmforbrug og derigennem øge deres nærvær og trivsel.

Det er ikke nemt at ændre sine vaner – hverken for unge eller voksne.

Det kræver træning og selvdisciplin, og vi håber, at de tre uger kan være med til at hjælpe eleverne godt på vej, siger Nick Brincker.

62 procent føler sig ikke udhvilet

I det nye eksperiment har Breakpoints4U indført, at man kan tage et natte-break, som er længere og giver flere point.

Det skyldes, at nogle elever har meget svært ved at slukke for mobilen, når de går i seng, og den mobilvane vil Efterskolen Lindenborg rigtig gerne komme til livs, hvis det er muligt.

- Hvis vi kan hjælpe den gruppe af elever, som bogstaveligt talt kigger på telefonen i stedet for at lægge sig til at sove, gør vi en stor forskel for dem.

Vi ved fra det tidligere eksperiment, at 85 procent af eleverne bruger mobilen som det sidste, inden de skal sove, og vi ved, at 62 procent ikke føler sig udhvilet, når de vågner. Med andre ord er der virkelig meget at komme efter, hvis vi lykkes, siger Anders Ohlsen.

-rh

5/9 2023