De unge bekymrer sig mest om brugen af kunstig intelligens (AI)Foto: Colourbox

De unge bekymrer sig mest om brugen af kunstig intelligens (AI)

Analyseinstituttet Norstat har udsendt en ny kvartalsrapport, som tager en status på udviklingen i danskernes bekymringer, forbrugsmønstre, syn på politik, arbejdsglæde og forventninger til den nære fremtid.

Denne kvartalsrapport er indsamlet repræsentativt blandt 1.002 danskere i aldersgruppen 18+.

Nedenfor følger 3 vigtige resultater fra kvartalsrapporten.

De unge bekymrer sig over kunstig intelligens

- Kvartalsrapporten viser en tendens til at den yngre del af befolkningen i højre grad end den ældre bekymrer sig ved brugen af kunstig intelligens.

Dette kan potentielt knyttes til en frygt for, at de jobfunktioner som i fremtiden skal udfyldes af netop de yngre potentielt kan varetages af kunstig intelligens, helt eller delvist.

Potentielt kan det også være et udtryk for, at de yngre kender mere til kræfterne bag brugen af kunstig intelligens og frygter at udviklingen kommer ud af kontrol. – Nikolaj Voulfsbach, Head of Research

23 % af de 18-39-årige angiver i høj- eller meget høj grad at være bekymret, mens tallet er 18 % for danskere over 40 år.

Danskernes primære bekymring knytter sig til sundhedsområdet

- Det fremgår af rapporten, at Sundhedsområdet fortsat er det område flest danskere i høj grad eller meget høj grad bekymrer sig om.

Denne bekymring understreger et fortsat politisk behov for at fokusere på at forbedre sundhedssektoren og møde befolkningens stigende behov på en mere effektiv måde. – Nikolaj Voulfsbach, Head of Research

61 % af danskerne er i høj grad eller meget høj grad bekymret for sundhedsområdet, hvilket er markant flere end de 51 % som er bekymret for klimaforandringer.

Danskerne er politisk forvirrede

- Ifølge rapporten føler danskerne sig i stigende grad forvirrede omkring det politiske landskab.

Det synes, at en regering bestående af partier fra begge sider af den politiske midte, hvor ideologier vandrer på tværs af partifarver kan påvirke tilliden til politikerne i negativ retning.

Dette kan potentielt kalde på klarere kommunikation til vælgerne omkring hvad en bred regering og de enkelte partier egentlig står for."  – Nikolaj Voulfsbach, Head of Research

Tilliden til Statsminister Mette Frederiksen, regeringen og danske politikere i al almindelighed, er faldet markant siden seneste kvartalsrapport (2. kvartal 2023).

Rapporten fra Norstat udkommer kvartalsvis og der indsamles data fra 15 forskellige europæiske markeder.

-rh

17/10 2023