Danmarks nye digitaliseringsstrategi sætter retning for de kommende årFoto: Colourbox

Danmarks nye digitaliseringsstrategi sætter retning for de kommende år

Den danske regering har netop offentliggjort sin nye digitaliseringsstrategi for årene 2023-2027.

Strategien indeholder en række konkrete initiativer, der skal bidrage til at fastholde og styrke Danmarks position som et af verdens mest digitale samfund.

Digitaliseringsstrategien bygger ovenpå en lang række digitale indsatser, der allerede er sat i gang de senere år.

Blandt andet er der investeret massivt i cyber- og informationssikkerhed, ligesom der er sat fokus på at hjælpe borgere, der har det svært med den digitale udvikling.

Men ifølge regeringen er der behov for at sætte ind på en række nye fronter for at ruste Danmark til fremtiden.

Et af de helt store fokusområder i strategien er danskernes digitale kompetencer.

Der skal investeres massivt i at løfte både børn og voksnes evner til at begå sig i en digital verden.

Teknologiforståelse bliver introduceret som et nyt valgfag i folkeskolen, så børnene kan få viden om og erfaring med ny teknologi.

Samtidig skal der uddannes langt flere it-specialister, da virksomhederne efterspørger disse kompetencer i stor stil.

Kunstig intelligens er et andet vigtigt område i digitaliseringsstrategien.

Regeringen vil sikre, at Danmark både udnytter potentialet i kunstig intelligens samtidig med, at teknologien anvendes på en etisk forsvarlig måde.

Derfor igangsættes et strategisk arbejde inden for området med fokus på de samfundsmæssige konsekvenser.

Den grønne omstilling er et tredje centralt indsatsområde.

Data og ny teknologi skal i langt højere grad tages i brug for at understøtte den grønne dagsorden.

Regeringen vil blandt andet sikre bedre datadeling i forsyningssektoren og etablere en database med information om ladestandere til elbiler.

For at øge den digitale vækst i Danmark vil regeringen sætte massivt ind på at hjælpe de mindre virksomheder med at digitalisere.

SMV’er vil få lettere ved at automatisere arbejdsgange og dele data digitalt med det offentlige.

Samtidig vil regeringen arbejde på at bekæmpe digitaløkonomisk kriminalitet ved at tage ny teknologi og data i brug.

Et andet vigtigt fundament i strategien er dataetik og cybersikkerhed.

Virksomheder skal vejledes bedre i ansvarlig dataanvendelse, og den eksisterende cybersikkerhedsstrategi skal fortsætte.

For at beskytte børn bedre på digitale platforme vil regeringen desuden se på mulighederne for bedre aldersverifikation.  

På sundhedsområdet handler det især om at få bedre digital kommunikation på tværs af sektorer.

Det skal gøre det lettere at dele patientdata, når behandlingen går på tværs af kommuner, hospitaler og praktiserende læger. Regeringen vil også oprette et nævn, der kan anbefale sundhedsapps af høj kvalitet.

Slutteligt vil Danmark intensivere indsatsen internationalt og i EU, så vi præger den digitale dagsorden.

Blandt andet ved at sikre dansk deltagelse i EU’s digitale programmer. Samlet set afsætter regeringen ca. 800 millioner kroner til digitaliseringsindsatserne over de næste fire år.

-rh

21/11 2023