Aktuelle nyheder - Undervisning & Læring

Vær med til at lære børn om brand

Vær med til at lære børn om brand

Igen i år sætter Beredskabsstyrelsen, TrygFonden og Danske Beredskaber fokus på brandforebyggelse i landets grundskoler med kampagnen ”Lær børn om brand” i uge 40 – skal I være med?

Del artiklen på

Hvert år i uge 40 lærer mange tusind børn i hele landet om ild, forebyggelse af brand og at gøre det rigtige, hvis uheldet alligevel er ude.

Skolelærere og brandfolk er enige om, at gode brandvaner, der grundlægges i barndommen, følger med resten af livet.

Grundtanken med kampagnen ”Lær børn om brand” og med undervisning i brandforebyggelse i landets grundskoler er, at skabe et solidt grundlag for, at brandsikre børn bliver brandsikre voksne.

- Det ligger os meget på sinde, at børn lærer om brandsikkerhed, både hvordan man forebygger en brand, og hvad de skal gøre, hvis der alligevel opstår brand.

Børn skal komme i sikkerhed, få fat på en voksen og gerne ringe 1-1-2. Som en sidegevinst til undervisningen i skolen kan børnene fungere som ambassadører, der tager det, de lærer i skolen, med hjem og får talt med deres familie om brandsikkerhed hjemme hos dem selv”, siger projektchef i TrygFonden, René Højer.

Brandforebyggelse i skolen giver gode brandvaner derhjemme

Til brug i undervisningen i temaugen om brandforebyggelse tilbyder Beredskabsstyrelsen i samarbejde med TrygFonden og Danske Beredskaber gratis undervisningsmaterialer til landets grundskoler.

- Formålet med materialet er, at børn lærer om og forstår, hvad ild er, og hvordan ild både er farlig og nyttig.

I det ligger også læring om brandforebyggelse og -sikkerhed, så børnene bliver mere bevidste om farerne og kan reagere fornuftigt, hvis der opstår brand”, fortæller Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen, og uddyber: Materialerne lægger op til, at eleverne arbejder med forskellige scenarier, hvor brand kan opstå, og snakker med hinanden og læreren om, hvad der er gode brandvaner.

Samarbejde med brandvæsenet giver synergi

Det kan være en god idé at indgå et samarbejde med det lokale brandvæsen om undervisningen i brandforebyggelse. På den måde kan det, som børnene lærer om, omsættes til noget helt konkret i mødet med ægte brandfolk.

- Undervisningen i klassen kan med fordel kombineres med eksempelvis en brandøvelse på skolen, besøg på den lokale brandstation eller en aktivitet i f.eks. skolegården, hvor brandfolk kan vise, hvad rigtig ild kan betyde og give gode råd til at undgå brand.

Vi bakker meget gerne op om børn og brandsikkerhed, når vi har tid og mulighed for det, og flere steder indgår skolerne aftaler med det lokale brandvæsen.

Den enkelte skole er derfor altid velkommen til at kontakte det lokale brandvæsen direkte for at høre om mulighederne for et samarbejde, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber, de kommunale redningsberedskabers organisation. 

Find kontaktinformation til det lokale brandvæsen her: Find dit brandvæsen (brs.dk)

Nyt materiale på vej!

”Lær børn om brand” bestod indtil 2022 af undervisningsmateriale til 0.-1. klassetrin (”Lær om brand”) og 4.-5 klassetrin (”Ild – en farlig ven”).

I år er TrygFonden, Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen gået sammen om at udvikle et helt nyt undervisningsmateriale med hjælp fra Alinea og We Love People, der er målrettet hele mellemtrinnet, dvs. 4.-6. klassetrin, som skal erstatte ”Ild – en farlig ven”.

Undervisningsmaterialet er digitalt og forventes at være klar til undervisningen i uge 40 i år.

Følg med på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, hvor det vil fremgå, hvornår materialet er klar.

Sådan bestiller du materialet ”Lær om brand”

Undervisningsmaterialet ”Lær om brand” kan bestilles på Beredskabsstyrelsens hjemmeside fra torsdag den 1. juni 2023 - helt gratis!

Undervisningsmaterialet pakkes og sendes til skolerne i god tid forud for undervisningen i uge 40. Læs mere om materialerne her: www.brs.dk/skolematerialer

Materialet blev i 2022 bestilt til undervisning af mere end 27.000 elever i brandforebyggelse.

Borgernær brandforebyggelse

Beredskabsstyrelsen udvikler i samarbejde med TrygFonden og Danske Beredskaber løbende informationsmateriale og kampagner samt iværksætter projekter med fokus på at fremme brandforebyggelse.

Det indbefatter kampagner om at øge borgernes handleevne, når ulykker opstår. Der er i forebyggelsesarbejdet særligt fokus på børn, unge og udsatte borgere.

Arbejdet understøtter og bidrager til kommunernes muligheder for at gennemføre brandforebyggelseskampagner.

-rh

 

Læs mere om Undervisning & Læring

31/5 2023