Aktuelle nyheder - Undervisning & Læring

Visuelt undervisningsmiljø styrker indlæringen

Visuelt undervisningsmiljø styrker indlæringen

Fokus på indretningen giver mulighed for at skabe udbytterige og aldersdifferentierede undervisningsmiljøer med fagrelevant indhold og læringsprocesser, der fremmer elevernes mulighed for udvikling og læring

Del artiklen på

Af: Susanne Christiansen og Dorthe Abildgaard, EXAKT

De danske grundskoler har vidt forskellige fysiske rammer. Nogle er nybyggede, andre er af ældre dato, og mange er knopskudt hen over en årrække og består derfor af mange forskellige typer bygninger.

Ens for dem alle er, at de skal leve op til de krav, der stilles til en moderne undervisningsform og give motivation til både elever og personale. Når de fysiske rammer er så forskellige, som det opleves rundt i landet, er det selvsagt måden, der indrettes undervisningsmiljø på, som kommer til at gøre den store forskel. For med sans for æstetik og udnyttelse af det potentiale, der trods alt er alle steder, kan man med få virkemidler skabe en moderne skole med fokus på trivsel og læring, uanset om skolens bygninger er fra 1950 eller 2010.

Visuelle undervisningsmiljøer med fokus på trivsel og læring

Ude hos skolerne oplever EXAKT, at når der undervises, er det med fokus på, hvordan den enkelte elev lærer bedst og med det mål, at hver enkelt bliver så dygtig, som hver enkelt kan blive.

Det stiller både store krav til lærernes faglighed og den måde, hvorpå undervisningen opbygges. Der skal være plads til fordybelse, aktivitet, gruppearbejde og traditionel tavle-undervisning i de samme lokaler, og der sættes samtidig krav til både bevægelse, og at skolens udearealer inddrages i den daglige undervisning.

Derfor er det ikke længere kun i de traditionelle klasselokaler, der undervises og skabes god læring. Nærmest tværtimod. Gangarealer, aula, trapper og alle ledige kvadratmeter inddrages og skal derfor stimulere og motivere både den planlagte læring og den passive læring, der blot absorberes ved at bevæge sig rundt i omgivelser – som nudger det faglige indhold, og som matcher det aktuelle alderstrin.

– At skolens visuelle indretning afspejler elevernes alderstrin, og hvem skolen er, står højt på min prioriteringsliste, når jeg i samarbejde med kunderne udvælger de rette løsninger. Sådan supplerer Susanne Christiansen, der som ekstern konsulent har sit virke i det meste af Jylland og har bred erfaring med mere end 20 års ansættelse i EXAKT.

Både æstetisk og fagligt bliver der valgt løsninger, der alle steder fremmer elevernes mulighed for udvikling og læring. For at eleverne føler sig inddraget og tager ansvar for deres egen læring, er det vigtigt, at de fysiske rammer og det, de er omgivet af, taler til dem på deres alderstrin. Det gør sig gældende både på det faglige niveau og i det visuelle.

Der laves legemiljøer, der understøtter både læring og social udvikling i indskoling og mellemtrin, og der skal skabes motiverende ungdomsmiljøer i overbygningen. Når der er taget højde for dette i valg af løsninger opleves et miljø, som understøtter både den passive læring, og som inddrager hele skolen i det lærende miljø. Der motiveres til læring i bevægelse og til læring både inden- og udendørs.

Begreber fra undervisningen pryder trapper, gulve og vægge

Når der ligger tabeller og præfikser på trapperne, og ganggulvet er prydet med engelske gloser og geometriske former, er det derfor ikke kun for at give farver og liv til et ellers gråt miljø. Eller når der f.eks. skabes læringsportaler på døre og vægge ind til faglokalerne og faciliteres læring i skolegården, for så opnås netop effekterne af læring hele dagen, og eleverne bliver hjulpet visuelt på vej til det ønskede faglige fokus.

– Vi oplever, at der fokuseres på de sproglige-, matematiske-, kulturelle- og naturvidenskabelige fag i udsmykningen af skolens gange og i skolegården. Eksempelvis anvendes udemiljøerne i højere grad end tidligere til at udfordre børnenes nysgerrighed og til at motivere dem til at lege og fordybe sig i deres omgivelser, siger Dorthe, der har det daglige ansvar for EXAKT’s produktudvikling sammen med et team af dygtige grafikere.

Et andet vigtigt punkt i bestræbelserne på at skabe et godt undervisningsmiljø for alle er arbejdet med værdier og det etiske grundlag – at få det ind under huden på alle. Det skal visualiseres og blive anvendt som en del af indretningen. Ofte oplever vi også, at emnet indgår som projekt i undervisningen, hvor eleverne inddrages i højere grad.

Vi kender det fra andre aspekter af livet; når vi har et fælles kampråb eller et godt slogan, skabes der sammenhørighed og opbakning. Derfor er gode visuelle løsninger med skolens logo og værdigrundlag med til at skabe engagement og fællesskab. Det er virkelig et område, som der bliver arbejdet med på skolerne.

 

Om EXAKT

EXAKT har mere end 30 års erfaring som leverandør af visuelle standarder og skræddersyede løsninger. Firmaets styrkeområder er dekorative og funktionelle undervisnings- og læringsmiljøer med fokus på synliggørelse af profil, nudging og visuel indretning.

EXAKT kombinerer forskellige produktmedier i indretningen af undervisningsmiljøer. Med folieprint har firmaet f.eks. en lang række unikke muligheder, for bl.a. at omdanne kedelige vægge til attraktive læringsmiljøer, upcycle slidte døre eller transformere borde til spilleplader. Akustik med design er et andet foretrukket produktmedie, hvor udfordringen med støj bliver løst samtidig med, at rummet får et visuelt løft.

Designs kan tilpasses til både det fysiske medie og produkttype – og til skolens eksisterende inventar og indretning. Farver kan der ændres på, så der opnås den ønskede harmoni for netop det visuelle udtryk, der måtte ønskes. EXAKT kan stille konsulenter til rådighed i henseende til rådgivning, sparring og opmåling. Firmaet dækker hele Danmark.

test 2

Læs mere om Undervisning & Læring

23/2 2021