Projektet 'Ung privatøkonomi' skal forebygge økonomiske udfordringer blandt ungeUnge fra trekantområdet bokser sig til viden om privatøkonomi

Projektet 'Ung privatøkonomi' skal forebygge økonomiske udfordringer blandt unge

Undersøgelser viser, at alt for mange unge kommer i økonomiske vanskeligheder tidligt i livet, og tidlige gældsproblemer kan få konsekvenser langt ind i voksenlivet.

Med undervisningsforløbet ’Ung privatøkonomi’ klæder PwC folkeskoleelever i 7. og 8. klasse på med forståelse for økonomi, ansvarligt forbrug og personligt lederskab.

I starten af april starter tiltaget op på skoler i Vejle- og Kolding-området.

I alt 9 klasser fra Bredsten-Gadbjerg Skole, Lyshøjskolen samt Egtved Skole prøver i de kommende måneder kræfter med en nytænkende form for matematikundervisning.

I projekt ‘Ung Privatøkonomi’ gennemgår 7. og 8. klasserne et fire-ugers forløb, hvor opgaveløsning i fx budgetopstilling, statistik og procentregning tænkes ind i elevernes egen hverdag.

- I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger. Med ‘Ung privatøkonomi’ ønsker vi at dele vores viden for at være med til at løfte en vigtig samfundsmæssig opgave; at klæde børn og unge bedre på til at kunne handle økonomisk ansvarligt, siger Lars Almskou Ohmeyer, partner hos PwC i Trekantområdet.

Mange unge slås med økonomien

Tal fra RKI viser, at ca. 37.000 unge i alderen 18-30 år i januar 2024 er registreret med mindst én anmærkning i RKI.

- Alt for mange unge slås med økonomiske udfordringer i hverdagen og har vanskeligt ved at få enderne til at mødes. Det kan i sidste ende få konsekvenser i forhold til mulighederne for, om man kan uddanne sig, stifte familie, købe bolig, osv.:

- Med projektet “Ung privatøkonomi” ønsker vi at forebygge, at unge får økonomiske problemer allerede i folkeskolen ved at klæde eleverne på - både med en økonomisk forståelse og med personligt lederskab, forklarer Lars Almskou Ohmeyer.

‘Ung privatøkonomi’ består bl.a. af et undervisningsforløb, afholdelse af event, evaluering mv., ligesom PwC’s medarbejdere er involveret i projektet og bidrager med deres kompetencer indenfor bl.a. opsparing, lån, statistik, budget m.v. Lars Almskou Ohmeyer fortæller, hvorfor projektet er vigtigt:

- Med den rette støtte og udvikling tror vi på, at alle kan realisere sit potentiale. Børn og unge er vores fælles fremtid, og vi vil gerne være med til at hjælpe endnu flere godt på vej.

På skolerne glæder man sig til at komme i gang

Undervisningsforløbet følger elevernes læringsplaner og har bl.a. til formål at være en anderledes og sjovere måde at lære på med bl.a. en bootcamp, hvor der skal bokses. Matematiklærer Pia Rathenborg Hauge fra Lyshøjskolen i Kolding glæder sig til forløbet med *Ung privatøkonomi:*

- Mange forløb tager udgangspunkt i bogmaterialer og teoretiske problemstillinger. Et forløb, som Ung privatøkonomi, hvor de unge mennesker i fællesskab aktivt arbejder med konkrete problemstillinger, er et motiverende, spændende og relevant afbræk i årsplanen, og forløbet viser desuden også eleverne, hvad matematik kan bruges til uden for skoleverdenen.

På Bredsten-Gadbjerg Skole ser matematiklærer Klaus Unger også meget frem til forløbet:

- Jeg forventer, at vores elever vil møde Ung privatøkonomi med stor interesse, da de vil kunne relatere en stor del af det matematiske og samfundsmæssige til deres egen hverdag.

- Mange af eleverne vil blive overraskede over, hvor dyrt det kan være at låne, og hvad man særligt skal være opmærksom på. Med dette i mente tænker jeg, at det bliver nogle spændende uger, de går i møde.

Som afslutning skal eleverne gennemføre et spil, hvor de får mulighed for at prøve kræfter med det, de har lært gennem forløbet, og som kan bruges direkte og understøttende for elevernes læringsplaner.

Om projektet

Ung privatøkonomi’ er et samarbejde mellem PwC og Skoleglæde.nu. PwC er medudvikler og sponsor for projektet, der skal forebygge økonomiske vanskeligheder tidligt i livet ved allerede i folkeskolen at klæde elever på - både med forståelse for økonomi, ansvarligt forbrug og personligt lederskab. Forløbet stilles til rådighed for folkeskoler landet over og har allerede vist målbare resultater i Esbjerg, Ringsted, Hillerød, Odense, Aarhus, Herning, Ikast og Holstebro samt i Gentofte.

-rh

9/4 2024