Nyt værktøj hjælper elever til at tage del i den grønne omstillingFoto: Tænketanken CONCITO

Nyt værktøj hjælper elever til at tage del i den grønne omstilling

Projektbaseret klimaundervisning er godt for elevers læring, men det er svært for folkeskolelærere at vurdere elevernes fremskridt.

Projektbaseret klimaundervisning er godt for elevers læring, men det er svært for folkeskolelærere at vurdere elevernes fremskridt.

Det problem kan et nyt værktøj fra CONCITOs Klimaambassade være med til at løse.

Klimaforandringer og bæredygtig adfærd skal i højere grad på skoleskemaet, men det kan være komplekse ting at arbejde med for skoleelever.

Projektbaseret undervisning har vist sig at være en motiverende måde at inddrage det på, men for lærerne er det svært at vurdere, hvordan eleverne styrker deres kompetencer gennem projektbaseret klimaundervisning.

Den udfordring adresserer et nyt didaktisk værktøj udviklet af CONCITOs Klimaambassade i samarbejde med eksperter indenfor evaluering.

Værktøjet beskriver konkrete tegn på læring indenfor fem kernekompetencer: kreativitet, samarbejde, formidling, navigation og implementering.

Netop de kompetencer er afgørende for, at børn og unge kan være aktive i den grønne omstilling. De vil gøre dem i stand til at se muligheder, handle og dermed få håb for fremtiden.

Der har manglet et sprog elevers kompetencer og fremskridt

- Klimaambassaden har arbejdet med projektbaseret og praksisnær undervisning om klima og bæredygtighed i mange år, men har manglet et sprog for at beskrive den positive udvikling og de udviklingspotentialer, vi kan se hos de elever, vi møder.

Det er også noget, mange lærere efterlyser.

Derfor har vi nu udviklet dette værktøj, der hjælper lærerne til at vurdere elevernes kompetencer og fremskridt, siger programchef Synnøve Kjærland, Klimaambassaden.

Med udgangspunkt i relevant didaktisk metode har Klimaambassaden konkretiseret fem generelle "projektkompetencer" i en række tegn på læring, så de bliver lettere at få øje på, italesætte og målrette undervisningen efter.

Disse udgives nu i form af et didaktisk værktøj, som mange folkeskolelærere forhåbentlig kan få gavn af, når de kører projektbaseret undervisning i grundskolen. Værktøjet er gratis og kan hentes her.

Værktøjet er udviklet med støtte fra Teknologipagten og med vejledning fra NEUC - Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter og KlimaZirkus v. Søren Peter Dalby Andersen.

Værktøj kan planlægge og evaluere projektkompetencer

Målet er, at værktøjet skal kunne anvendes bredt i alle faser omkring et projektbaseret forløb, f.eks. i dialog med elever og kolleger, til formativ evaluering eller som inspiration til planlægning, både af enkelte forløb og af hele skoleåret.

I udviklingen af værktøjet har Klimaambassaden prioriteret overskuelighed og anvendelighed. Det skal være muligt at fokusere på én kompetence eller enkelte tegn på læring, og være let at gå til i en travl hverdag.

- Værktøjet kan hjælpe lærere, som vil designe projektbaserede undervisningsforløb.

Hvis læreren fx ønsker, at eleverne får erfaringer med at navigere i komplekse situationer, vil hun gennem værktøjet få hjælp til at beskrive, hvordan man kan se en udvikling hos den enkelte elev.

Det gør det nemmere for læreren at designe øvelser som understøtter netop den projektkompetence, forklarer Søren Peter Dalby Andersen, direktør i KlimaZirkus og tidligere folkeskolelærer.

Elever får kompetencer til en grønnere fremtid

Værktøjet er ikke rettet mod bestemte fag eller temaer, men tager udgangspunkt i kompetencer, der er bredt anerkendt som væsentlige for bæredygtig og grøn dannelse.

Klimaambassadens erfaring er, at praksisnær undervisning i klima opleves motiverende for eleverne.

- Det er afgørende for den grønne omstilling, at børn og unge understøttes i at tænke og handle kreativt, indgå i konstruktive samarbejder, navigere i komplekse problemstillinger, implementere beslutninger på et informeret grundlag samt formidle idéer og løsningsforslag klart og tydeligt.

Derfor er det vigtigt med et fælles sprog for, hvordan undervisningen målrettes disse kompetencer. Det ønsker og håber vi at bidrage til med dette værktøj, siger Synnøve Kjærland, programchef for Klimaambassaden.

Det nye værktøj er foreløbig taget i brug i Vejle kommune og præsenteret for en række aktører på den nationale naturfagskonference Big Bang for nylig.

-rh

2/5 2023