Nyt undervisningsmateriale kæmper mod idealet om den perfekte kropMange børn er utilfredse med deres krop, og det kan gå udover lysten til at bevæge sig

Nyt undervisningsmateriale kæmper mod idealet om den perfekte krop

Skoleelever skal fokusere på alt det, som kroppen kan - og mindre på, hvordan den ser ud. Det skal et nyt undervisningsmateriale om kropsidealer, selvværd og bevægelsesglæde hjælpe dem til.

Menneskekroppen kan se ud på mange måder, og den kan godt være smuk, selvom den ikke ligner dem, der fylder mest på de sociale medier.

Det er der desværre rigtig mange børn og unge, som ikke ved, viser flere trivselsundersøgelser.

Derfor har Skole OL i samarbejde med Anti Doping Danmark udarbejdet et nyt undervisningsmateriale, som skal sætte fokus på kropslig trivsel i idrætsundervisningen.

- Børn og unges negative fokus på, hvordan kroppen ser ud, kan være begrænsende for lysten til og glæden ved at bevæge sig.

Vi vil gerne lære eleverne, at kroppe er mangfoldige, og at eleverne i stedet for at fokusere så meget på, hvordan kroppen ser ud, hellere skal fokusere på alt det, som kroppen kan.

Det skal være med til at booste bevægelsesglæden, siger Janni Thrane, projektleder for Skole OL.

Fokus på selvrespekt og kropsidealer

Undervisningsmaterialet tager afsæt i projektet Spejlven, som er lavet i et samarbejde mellem Anti Doping Danmark og Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade.

Det nye materiale behandler temaerne selvrespekt og selvværd, kropsidealer og tryghed i egen krop, og alle temaer indeholder øvelser og spørgsmål om kropslig trivsel.

- Vi er glade for, at vi sammen med Skole OL kan sætte fokus på kropslig trivsel, og vi håber, at materialet kan bidrage til en samlet indsats, som skal gøre op med de unges urealistiske idealer, der er med til at tynge deres selvværd og trivsel, siger Malene Radmer Johannisson, Seniorkonsulent hos Anti Doping Danmark.

Bevægelse styrker trivslen – og sammenholdet

Undervisningsmaterialet om kropslig trivsel ligger frit tilgængeligt på Skole OL's hjemmeside, hvor der også findes en række andre undervisningsmaterialer målrettet idrætsundervisningen.

- Skole OL er meget mere end de olympiske lege for skoleelever. Det handler grundlæggende om at få børn og unge til at finde glæden ved at bevæge sig.

Vores tilbagemeldinger på Skole OL viser, at bevægelse – særligt når det sker i fællesskab – er med til at styrke klassesammenholdet og trivslen i klassen.

Derfor håber vi med vores undervisningsmaterialer at bidrage med gratis inspiration til idrætslærere, siger Janni Thrane.

På hjemmesiden findes nu også en opdatering af materialet "Fairplay", som ligeledes er et produkt af samarbejdet mellem Skole OL og Anti Doping Danmark.

Kort om Skole OL

Skole OL er OL i børnehøjde. Det er Danmarks officielle Olympiske Lege for skoleelever fra 0.-8. klasse og er funderet på de tre børneolympiske værdier: Fællesskab, Færdighed og Fairplay.

Formålet med Skole OL handler om at inspirere, motivere og skabe de bedst mulige betingelser for, at skoleelever oplever bevægelsesglæde og kan få lagt grundstenene for et aktivt liv gennem hele livet.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) står bag Skole OL, som støttes af Nordea-fonden, TrygFonden og Ole Kirk's Fond. Salling Group (repræsenteret ved Bilka) sponsorerer Skole OL.

Kort om Spejlven

Spejlven er Anti Doping Danmark og Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskades fælles projekt, der skal give børn, unge og voksne et fælles sprog om kroppen samt styrke børn og unges forhold til realistiske og sunde kropsidealer med henblik på at øge deres trivsel og selvværd.

Spejlven sætter fokus på mangfoldighed og på, hvad kroppen kan, i en tid hvor udseende får stor opmærksomhed, og hvor redigerede billeder på fx sociale medier påvirker unges kropsidealer.

-rh

 

 

2/5 2023