Aktuelle nyheder - Undervisning & Læring

Nyt samarbejde med fokus på naturvidenskab og teknologi

Nyt samarbejde med fokus på naturvidenskab og teknologi

En ny samarbejdsaftale der er indgået mellem Naturvidenskabernes Hus og Ballerup Kommune skal bidrage til et endnu stærkere skole-virksomhedssamarbejde, og det er godt nyt for både kommunens elever, lærere og virksomheder.

Del artiklen på

Med samarbejdsaftalen bliver Ballerup kommune en del af projekt SamSTEM, der bringer skoleelever og virksomheder tættere sammen gennem bl.a. virksomhedsbesøg og praksisorienteret undervisning.

Der er særlig fokus på naturvidenskab og teknologi, og Naturvidenskabernes Hus har fået en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på godt 4,4 mio. kr. til projektet.

Samarbejdsaftalen, der nu er blevet underskrevet af Lotte Aabye, Lærings- og udviklingschef i Ballerup Kommune og Maiken Lykke Lolck, Direktør i Naturvidenskabernes Hus, er dermed et vigtigt led i udbredelsen af SamSTEM til flere kommuner og folkeskoleelever.

- Vi vil inspirere flere unge til en uddannelse inden for IT, teknologi, naturvidenskab og håndværk, og derfor bygger vi bro mellem skoler og virksomheder, og udvikler praksisnært undervisningsmateriale og forløb, der trækker tråde ud i virkeligheden.

Vi vil gerne samarbejde med lærerne med det mål, at flere elever fx bruger nye digitale teknologier og får lyst til at eksperimentere sig frem til nye løsninger på reelle udfordringer.

Udover at gavne erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid, er det ikke mindst med til vise de unge den brede palet af uddannelsesmuligheder, der er.

Derfor er vi rigtig glade for samarbejdet med Ballerup Kommune, fortæller direktør for Naturvidenskabernes Hus, Maiken Lykke Lolck.

Hos Ballerup Kommune er de også glade for samarbejdet, som ligger godt i tråd med deres eksisterende adoptionssamarbejde, Mini Skills, Tek Design og Projekt Edison, som alle er aktiviteter, der er med til at gøre læring praksisnær og giver en bevidsthed om, hvilke valgmuligheder eleverne har efter skolen.

- I Ballerup kommune har vi fokus på, at eleverne skal have det bedste grundlag for at vælge uddannelsesvej, derfor har alle elever både på 6. 7. 8. og 9. årgang tæt samarbejde med erhvervslivet igennem forskellige projekter.

Vi ønsker at skabe et godt grundlag for uddannelsesvalget, hvor eleverne afprøver hvordan livet er uden for skolen, men i skoletiden.

Mange lærere på skolerne er bevidste om, at eleverne lærer bedst, når de kan se, hvad de skal bruge færdighedsregning til, eller hvorfor du skal kunne redegøre for, hvorfor deres prototyper er bygget op, så deres opfindelse giver værdi for andre.

Derfor arbejder vi i kommunen målrettet med, hvordan STEM- fagene kan gøres mere praksisnære, siger Sanne Askholm, Udviklingskonsulent i Center for Skoler, Institutioner og Kultur i Ballerup Kommune.

Eleverne får øjnene op for flere uddannelsesmuligheder

Naturvidenskabernes Hus udvikler lokale undervisningsforløb, som kan bruges af skolerne og i samarbejde med virksomheder.

Workshops for blandt andet lærere, adgang til færdigt undervisningsmateriale, deltagelse i erfaringsnetværk med andre kommuner med mere bliver også en vigtig del af projektet.

- Vi kan være med til at synliggøre de mange muligheder for de unge og samtidig inspirere dem til at se i andre retninger, end de måske hidtil har gjort.

For virksomhederne er der også et potentiale for at rekruttere bl.a. faglært arbejdskraft i fremtiden, siger Jannik Tovgaard-Olsen, Chefkonsulent hos Naturvidenskabernes Hus.

Han tilføjer, at håbet er, at indsatsen kan være startskuddet til et vedvarende samarbejde i Ballerup kommune mellem skoler og virksomheder.

Fremtiden er ung

Ballerup Kommune efterspørger også naturvidenskabelige og teknologiske kompetencer fra såvel de videregående uddannelser som fra erhvervsuddannelserne.

Nu bliver det lettere for dem at planlægge endnu mere skolevirksomhedssamarbejde, der kan bringe eleverne tæt på virksomhederne, så de kan stifte bekendtskab med nogle af de mange muligheder indenfor uddannelse og karrierevalg, de har.

- Vi er glade for, at samarbejdet kan skabe nye muligheder for skolernes naturfagslærere. Samarbejdet vil ikke kunne lade sig gøre uden virksomhederne, og derfor ser kommunen de nye undervisningstilbud udviklet i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus, som endnu en måde at skabe flere bånd mellem virksomhederne og skolerne i Ballerup, siger Sanne Askholm og tilføjer, at Ballerup Kommune ligesom resten af Danmark efterspørger kompetencer inden for bl.a. håndværksbranchen og andre erhverv.

 -rh

Læs mere om Undervisning & Læring

17/1 2023