Aktuelle nyheder - Undervisning & Læring

Ny undersøgelse: Danske folkeskoleelevers interesse for naturvidenskab er faldende Undervisningsforløb i naturens kræfter. Universe Science Park.

Ny undersøgelse: Danske folkeskoleelevers interesse for naturvidenskab er faldende

Analyse Danmark har sammenlignet interessen for STEM-fagene anno 2022 med interessen for fem år siden. Tallene viser en klar nedadgående tendens.

Del artiklen på

I 2017 tog Universe Science Park i Nordborg initiativ til at måle danske folkeskoleelevers interesse for de naturvidenskabelig fag. Dengang var interessen for henholdsvis matematik, biologi, fysik, kemi og naturvidenskab undersøgelsens klare topscorer. Imidlertid er billedet et noget andet i dag, hvor Universe Science Park netop har gentaget undersøgelsen.

Undersøgelsen er udført i samarbejde med Analyse Danmark, og respondenterne er alle forældre til børn i folkeskolealderen. 30 procent af dem svarer, at deres børn i høj eller meget høj grad har interesse for naturvidenskabelige fag. I 2017 var tallet 41 procent.

Ligeledes svarer 25 procent af de adspurgte forældre i dag, at deres børns favoritter på skoleskemaet er de naturvidenskabelige fag. I 2017 svarede 41 procent, at de naturvidenskabelige fag hørte til blandt favoritterne på skoleskemaet.

"Det er nogle ret store forskelle og i virkeligheden en ret bekymrende udvikling set med vores briller. En stor del af vores arbejde handler om at gøre børn i Danmark interesserede i naturvidenskab og teknologi.

Et forhold der hænger direkte sammen med Danmarks muligheder for fortsat at spille en hovedrolle inden for digitalisering og udviklingen af fremtidens bæredygtige teknologier," siger Torben Kylling Petersen, adm. direktør i Universe Science Park.

- Vi opfordrer til i højere grad at tænke de videnspædagogiske aktivitescentre ind i undervisningen for at booste interessen for STEM-fagene. Vi kan se hver eneste dag, hvor stor begejstring det skaber hos børn at lære om teknologi og naturvidenskab via for eksempel robotbyggeri, 3D-print eller raketdesign.

Alt det praktiske og sjove, som eleverne husker, fordi det gør indtryk, men som er vanskeligt at gennemføre hjemme på skolen, tilføjer Torben Kylling Petersen.

Undersøgelsen fra Universe Science Park og Analyse Danmark beskæftiger sig ganske bemærkelsesværdigt også med forældrenes oplevelse af, hvilke fag i folkeskolen, der har vist sig at være de vigtigste for dem i deres egne erhvervskarrierer. Her er netop de samfundsvidenskabelige fag den suveræne vinder med 36 procent.

Den grønne omstilling og en generelt øget digitalisering har i flere år skabt mangel på STEM-uddannede, hvilket udgør Universe Science Parks baggrund for at undersøge forholdene. Senest anslog Ingeniørforeningen IDA i 2021, at Danmark i 2030 kommer til at mangle 13.000 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater.

Det svarer de adspurgte i 2022 på spørgsmålet "I hvor høj grad har dit barn/dine børn i folkeskole-/grundskolealderen interesse for naturvidenskabelige fag (for eksempel naturvidenskab, matematik, biologi, fysik og kemi)?

I meget høj grad                                                        9 procent

I høj grad                                                                21 procent

I nogen grad                                                            44 procent

I mindre grad                                                           20 procent

Slet ikke                                                                    3 procent

Ved ikke                                                                    3 procent

Det svarer de adspurgte i 2017 på spørgsmålet "I hvor høj grad har dit barn/dine børn i folkeskole-/grundskolealderen interesse for naturvidenskabelige fag (for eksempel naturvidenskab, matematik, biologi, fysik og kemi)?

I meget høj grad                                                       15 procent

I høj grad                                                                 26 procent

I nogen grad                                                             39 procent

I mindre grad                                                            13 procent

Slet ikke                                                                     3 procent

Ved ikke                                                                     6 procent

Det svarer de adspurgte i 2022 (ikke adresseret i 2017) på spørgsmålet "Hvilke typer fag har du oplevet som de mest relevante for dit arbejdsliv, efter du forlod folkeskolen?"

Samfundsvidenskabelige fag                                      14 procent

Fysiske fag                                                                 2 procent

Sproglige fag                                                             26 procent

Praktiske/musiske fag                                                11 procent

Naturvidenskabelige fag                                             36 procent

Ved ikke                                                                   11 procent

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet af Analyse Danmark på vegne af Universe Science Park. Den omfatter et repræsentativt udsnit af forældre med børn i alderen 5-17 år. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter i alt 1.002 respondenter, som er tilfældigt udvalgt på tværs af blandt andet køn, alder og geografi, således at undersøgelsen afspejler befolkningssammensætningen på disse parametre.
 

Om Universe Science Park

Universe Science Park er en naturvidenskabelig oplevelsespark, hvor børn og voksne leger sig til viden om naturvidenskab og teknologi. Parken råder blandt andet over Nordeuropas største virtual reality-udstilling. Universe Science Park er beliggende på Als i Sønderjylland. Parkens erklærede formål er at begejstre børn og unge for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri.

-mo

Læs mere om Undervisning & Læring

27/6 2022