Motivation hænger sammen elevernes trivsel

Motivation hænger sammen elevernes trivsel

I en tid med stigende psykiske lidelser hos børn og unge spiller arbejdet med elevernes motivation en afgørende rolle.

I sin nye bog klæder Lene Heckmann lærere og pædagoger i skolen på til at arbejde bevidst med elevernes motivation og udvikle et læringsmiljø, der fremmer den.

Mange elever kæmper med manglende motivation, og alt for mange mistrives. Det er baggrunden for Lene Heckmanns nye bog.

Den gode motivation, der hjælper lærere og pædagoger til at skabe et motiverende læringsmiljø. Elevernes motivation har indvirkning på deres læring og faglige resultater – og omvendt.

Men det handler også om at motivere eleverne til at være nysgerrige, ville lære nyt, også når det er vanskeligt, og til generelt at have mod på livet.

- Som lærere skal vi selvfølgelig ikke først handle, når eleverne ikke længere er motiverede.

Vi skal løbende arbejde med at stimulere motivationen hos vores elever og tænke den ind i den daglige undervisning.

Det gør vi blandt andet ved at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne er aktive, undervisningen er varieret, og hvor elevernes behov for selvbestemmelse bliver mødt, siger forfatter og konsulent Lene Heckmann.

Den gode motivation er bygget op om tre psykologiske behov, som er afgørende for motivationen, nemlig autonomi og selvbestemmelse, kompetence og mestring, tilhørsforhold og samhørighed.

Lene Heckmann er uddannet lærer og har en Master i Ledelse og Organisationspsykologi.

Hun har arbejdet som lærer i flere år, men er i dag konsulent og indehaver af Kompetence huset Heckmann.

Bogen giver konkrete redskaber og tips til, hvordan man som lærer og pædagog i grundskolen kan sikre støtte til de tre psykologiske behov og på den måde arbejde med elevernes motivation.

Redskaberne kan bruges på forskellige klassetrin og tilpasses efter behov og er udviklet, så de nemt kan kombineres med den almindelige undervisning.

Redskaberne kræver ikke, at læreren laver en 360 graders ændring af praksis, men at man tænker over, hvad man allerede gør, og hvilke mulige næste skridt der er for at sikre yderligere støtte til de tre psykologiske behov.

- Mit håb med bogen er, at lærerne sammen får mod og lyst til at arbejde med at bevare elevernes motivation. Det behøver ikke at være kæmpestort. Men vi skal tage ansvar for at fremme motivationen.

Er det nyt? Nej, men vi har stadig brug for at sige det højt og hele tiden være nysgerrige på egen praksis, og hvad man selv kan lave af små ændringer over tid.

-rh

1/3 2023