Aktuelle nyheder - Undervisning & Læring

Inspiration til kreative frilæsningsaktiviteter

Inspiration til kreative frilæsningsaktiviteter

Nyt konceptkatalog fra eReolen Go giver gode tips til, hvordan man kan arbejde med digital litteratur

Del artiklen på

eReolen Go er bibliotekernes digitale tilbud med e-bøger og lydbøger til børn og unge. I forbindelse med projektet eReolen Go og læselyst har en arbejdsgruppe udarbejdet et katalog, som indeholder 13 lettilgængelige koncepter med bud på, hvordan man kan arbejde med litteratur på nye, sjove måder.

Formålet er at understøtte PLC-medarbejdere, lærere, biblioteksformidlere og andre fagfolk i deres opgave med at formidle eReolen Go og skabe læselyst og læseglæde blandt børnene.

Koncepterne kan benyttes af PLC-medarbejdere, lærere eller andre fagpersoner, som gerne vil præsentere eleverne for kreative aktiviteter relateret til frilæsning. Koncepterne kan bruges i skolen, på skolebiblioteket eller på det lokale bibliotek, eller de kan danne udgangspunkt for, at skole og bibliotek samarbejder omkring koncepterne.

Kataloget kan hjælpe til at skabe et større kendskab til eReolen Go og inspirere til nye, sjove måder at arbejde med digital litteratur på. Kataloget kan desuden:

  • understøtte lærere og PLC-medarbejderes aktivering af eleverne i henhold til frilæsning.
  • skabe variation i undervisningen.
  • styrke elevernes evner til at navigere på digitale platforme og finde relevant materiale.
  • hjælpe eleverne med at sætte ord på hvilke bøger, de godt kan lide at læse.
  • understøtte læseinspiration og anbefalinger børnene imellem.
  • styrke læselyst og læsekompetencer blandt børn og unge.

Redskaber til læselyst

Koncepterne er blevet til i et samarbejde med PLC-medarbejdere, lærere og biblioteksmedarbejdere og afprøvet i konkrete læringssituationer. Det primære formål har været at skabe praksisnære og brugbare inspirationsredskaber til fagfolk, som arbejder med børn og litteratur. Koncepterne er udviklet på baggrund af en spørgeundersøgelse blandt PLC-medarbejdere og lærere. I udviklingsprocessen er der især taget højde for efterspurgte ønsker og behov fra forundersøgelsen foretaget af projektgruppen, markante tendenser i undersøgelsen ”Børns læsevaner 2017” (Tænketanken Fremtidens Biblioteker), erfaringer og feedback fra tidligere konceptkatalog (udviklet fra projektet ”Frilæsning med eReolen Go”) og fokus på læselyst og gode oplevelser med litteratur for både læsestærke og læsesvage børn – bl.a. gennem brug af lydbøger, digitale medier som udtryksform og alternative tilgange til litteraturen.

Formidlingskoncepterne er forsynet med henvisninger til Fælles Mål (2020) for at give lærerne et hurtigt overblik over, hvilke kompetencer og mål formidlingskoncepterne kan understøtte hos eleverne. På den måde kan lærerne inkorporere arbejdet med koncepterne i deres daglige arbejde og i henhold til årsplanen.

Ekstra materiale

På eReolen Gos hjemmeside kan du frit downloade konceptkataloget. Der er også et udsnit henvendt til forældre, som består af en artikel om frilæsning skrevet af to læsevejledere, tips og tricks til at lytte til lydbøger med sit barn samt læselister til inspiration til frilæsning. Konceptkataloget samt alt materiale vedrørende dette ligger til fri afbenyttelse her www.eReolenGo.dk/koncepter

 

På biblioteker og skolebiblioteker kan koncepter, formidlingsideer og læselister fra kataloget danne baggrund for:

  • Arrangementer for børn og unge.
  • Udstillinger i biblioteksrummet.
  • Personlig formidling til forældre, børn og unge i udlånet.
  • Inspiration og vejledning til forældre, der ønsker at støtte og skabe gode rammer for børnenes frilæsning derhjemme.

Læs mere om Undervisning & Læring

10/6 2020