Aktuelle nyheder - Undervisning & Læring

Ingen kompromisser på læsetræning til ordblinde

Ingen kompromisser på læsetræning til ordblinde

Firmaet FrontRead ser et stadigt stigende antal elever, der bliver testet ordblinde, men de rette værktøjer og ressourcer følger ikke nødvendigvis med.

Del artiklen på

Folkeskolelærerne efterspørger læsetræning, der er let at gå til for både elever og lærere, og som tilbyder den nød­vendige støtte, så alle elever i klassen kan træne med – ikke mindst de ordblinde.

Derfor har FrontRead nu lanceret en tekst-til-tale-funktion.

- Denne nye tekst-til-tale-funktion i FrontRead er noget, lærerne ude på skolerne har efter­spurgt i lang tid.

Tekst-til-tale-værktøjer bliver fra tid til anden kritiseret for at være omstæn­dige at bruge og oplæsningen for mekanisk.

Med lanceringen af vores tekst-til-tale-funktion foregår oplæsningen i programmet ved hjælp af et enkelt klik.

Det er altså helt intuitivt og nemt at gå til for elev og lærer, og som om det ikke er nok, så har vi også fokuseret på at skabe en mere naturtro  oplæsningsstemme, siger Mathilde Mikkelsen, læringsansvarlig hos FrontRead.

Muligheden for at tilbyde skolerne et opgraderet læsetræningsprogram, som ikke bare giver lærerne adgang til at differentiere individuelle forløb til hver enkelt elevs læseniveau, men nu også tilbyder en helstøbt løsning til de elever, som er særligt udfordrede læsere, er dét, der har været FrontReads store motivation for denne lancering.

- Mange elever får ikke brugt programmerne optimalt, og nogle kommer slet ikke i gang med at bruge dem.

Det kræver nemlig hjælp og plads fra omgivelserne – fx undervisning i pro­grammernes funktioner, sådan skriver lektor Trine Gandil m.fl. i en artikel omhandlende ordblindeven­lig undervisning på videnomlaesning.dk.

Det taler ind i den kompromisløshed, som FrontRead bringer til bordet, hvad angår læse­træning.

De ordblinde elever skal ikke være med på trods, men på lige fod. Med FrontReads lancering får alle elever uanset læseforudsætninger mulighed for at udvikle deres læsefær­digheder uden ekstra besvær.

- Vi ønsker at bidrage til at give alle skoleelever de bedste forudsætninger for at klare sig godt både i uddannelse, job og privatliv, og der ved vi, fra forskningen, at læsning er en kernekompetence, som har betydning i alle disse forhold, siger Mathilde Mikkelsen.

- rh

Læs mere om Undervisning & Læring

25/1 2023