Aktuelle nyheder - Undervisning & Læring

Ild og brand på skoleskemaet

Ild og brand på skoleskemaet

Skal dine elever være med i temaugen om forebyggelse af brand? Beredskabsstyrelsen sætter igen i år fokus på brand og undervisning i landets grundskoler med kampagnen ”Lær børn om brand”.

Del artiklen på

Tusindvis af elever undervises i uge 40 i at undgå brand og i at gøre det rigtige, hvis uheldet alligevel skulle være ude. Målet er, at brandsikre børn bliver brandsikre voksne.

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med TrygFonden og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole udviklet materialerne ”Lær om Brand” (for 0.-1. klasse) og ”Ild – en farlig ven” (for 4.-5. klasse) til brug for undervisningen, når brandforebyggelse er på skoleskemaet i uge 40.

- Ild kan hurtigt udvikle sig til en farlig brand, så det er vigtigt at kunne handle. Børn skal tænke på at redde sig selv og få skaffet hjælp og gerne ringe 1-1-2. Med en god viden om brandsikkerhed kan vi mindske risikoen for, at børn kommer til skade og også på sigt gøre dem til brandsikre voksne, siger programchef i TrygFonden, René Højer.

Gode vaner fra barndommen

De gode vaner, der grundlægges i barndommen, følger med resten af livet. Det er skolelærere og brandfolk enige om. Det er også grundtanken, når Beredskabsstyrelsen sammen med grundskolerne hvert år sætter fokus på brandforebyggelse.

- Formålet med materialet er, at børn lærer om ild og brandsikkerhed, så de kan blive mere bevidste om farerne og kan reagere fornuftigt, hvis der opstår brand, fortæller Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen, og uddyber: - Materialerne lægger op til, at eleverne kan gøre deres egne refleksioner og snakke med læreren om, hvad der er gode brandvaner.

Undervisningsmaterialerne er over de sidste tre år i gennemsnit blevet bestilt af ca. 550 skoler til tæt på 50.000 elever hvert år. Rigtig mange af landets grundskoler har dermed haft fokus på brandforebyggelse i uge 40.  

- Flere steder indgår skolerne aftaler med de kommunale redningsberedskaber om undervisning af børnene i brandforebyggelse. Det kan f.eks. være i form af en brandøvelse på skolen eller en anden aktivitet, hvor de lokale brandfolk har mulighed for at være med og vise, hvad rigtig ild kan betyde.

Når vi har tid og mulighed, bakker vi altid meget gerne op om børn og brandsikkerhed. Den enkelte skole er derfor altid velkommen til at kontakte det lokale beredskab direkte, for at høre om mulighederne for et samarbejde, fortæller Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber, de kommunale beredskabers organisation.

Find kontaktinformation til det lokale beredskab her: https://danskeberedskaber.dk/beredskaber/

 

”Lær om brand” i ny skarp streg

Materialet målrettet indskolingens elever blev i 2020 opgraderet med nye elementer og en modernisering af det grafiske udtryk. Eleverne lærer om ild og brandforebyggelse med udgangspunkt i elevbogen ”Da legehuset brændte”, og til materialet hører bl.a. også et opgavehæfte, en ny klasseplakat og en tjekliste til at tage med hjem for en snak med familien om gode brandvaner. En inspirationsbog til lærerne med en række forslag til undervisningen er også ny. Den populære forsøgsspand med materiale til små, enkle forsøg, som læreren kan demonstrere i undervisningen, er forsat en del af ”Lær om brand”-materialet.

”Ild – en farlig ven” for 4.-5. klassetrin er primært et elektronisk undervisningsmateriale, der kan tilgås og downloades på hjemmesiden www.ildenfarligven.dk og også bestilles i trykt form. På hjemmesiden kan eleverne bl.a. se 12 små film, hvor ”Søren Brandmand” viser og forklarer om brandsikkerhed og stiller spørgsmål, som eleverne efterfølgende skal arbejde med.

 

Sådan bestiller du materialet

Materialet stilles gratis til rådighed for skolerne og kan bestilles via Beredskabsstyrelsens hjemmeside fra tirsdag den 1. juni 2021.

Materialerne pakkes og sendes til skolerne i midten af september i god tid forud for undervisningen i uge 40. Læs mere om materialerne her: www.brs.dk/skolematerialer

 

Borgernær brandforebyggelse

Beredskabsstyrelsen iværksætter brandforebyggelsesrelaterede kampagner og udviklingsprojekter bl.a. med fokus på børn og unge samt udsatte borgere. Kampagner og projekter har fokus på at fremme adfærdspåvirkende brandforebyggelse bl.a. ved at øge borgernes handleevne, når ulykker opstår, ved at tilskynde og bidrage til kommunernes gennemførelse af brandforebyggelseskampagner m.v., og ved at udarbejde borgerrettede informationsmaterialer på udvalgte områder.

Læs mere om Undervisning & Læring

13/9 2021