Hjælp til lærere til at vende inklusionen på hovedetBogen: LST til alle fra Akademisk Forlag

Hjælp til lærere til at vende inklusionen på hovedet

Elever med skriftsproglige vanskeligheder sidder tit i klassens hjørner og bruger læse- og skriveteknologi i arbejdet – men med hovedtelefoner på.

- Det er på tide at vende inklusionen på hovedet!, mener Maria Frantzen Sanko og Trine Gaarden.

- Lærere skal bruge en didaktik, som peger ind alle elevernes digitale fremtid, giver alle klassens elever digitale strategier og giver alle elever muligheder med LST – og dermed bliver eleverne med skriftsproglige vanskeligheder også* hjulpet.

Men hvordan gør man det? Det handler deres nye bog om: LST til alle, udkommer den 22/1-24.

Hvorfor bruger vi ikke LST i den almene undervisning som et stilladserende værktøj for alle elever – uanset fagligt niveau?

Det var udgangspunktet for Maria Frantzen Sanko og Trine Gaarden, da de skrev LST til alle – Læse- og skriveteknologi i almenundervisningen.

Men hvad er det nu det er, LST?

LST er en samlet betegnelse for alle de digitale funktioner, som kan støtte vores læsning, stavning og skrivning på alle platforme og devices.

I bogen sørger Maria Frantzen Sanko og Trine Gaarden for at introducere til LST: Hvad er det for en størrelse?

Og hvorfor er det redskaber, som alle elever har gavn af at anvende i deres læse- og skriveaktiviteter – i alle fag?

De ved godt, at det kan være uoverskueligt at kaste sig ud i nye områder – ikke mindst det digitale – og derfor indeholder LST til alle en indføring i didaktikken, så læreren kan træde ind i det undersøgende rum sammen med eleverne samt masser af plug-and-play-opgaver.

Forfatterne har udviklet et værktøj til afdækning af elevernes LST-kompetencer, så læreren ved, om der er nogen grundfunktioner, som skal opøves og indlæres.

Og i bogen findes en matrix, som viser, hvilke af bogens opgaver man kan inddrage i præcis sit fag og klassetrin. Alt sammen for at gøre det overskueligt at komme i gang.

LST til alle er til alle fag på alle niveauer.

Derfor finder man introduktioner og opgaver til alle fagområder i indskolingen – og derefter introduktioner og opgaver til alle fagområder på mellemtrinnet og i udskolingen. Til mange af opgaverne hører desuden skrivebare PDF'er, som kan downloades på akademisk.dk

Om forfatterne

Maria Frantzen Sanko er folkeskolelærer, ordblindelærer og læsevejleder med særlig interesse for elever med ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Hun tilbyder kurser i LST for elever og personale og har udgivet undervisningsmaterialer til bl.a. dansk og tysk samt skønlitterære bøger til børn og unge.

Trine Gaarden er folkeskolelærer, ordblindelærer og læsevejleder med specialisering inden for LST og digitale strategier til læsning og skrivning. Hun afvikler intensive forløb for ordblinde elever, kompetenceløft af personale samt co-teaching, klasseindsatser og individuelle vejledningsforløb.

-rh

16/1 2024