Aktuelle nyheder - Undervisning & Læring

Film skal hjælpe med at komme ubevidst farveblindhed til livs

Film skal hjælpe med at komme ubevidst farveblindhed til livs

Trods gode intentioner om det modsatte, viser forskning at undervisere har det med at møde elever med minoritetsbaggrund med andre forventninger

Del artiklen på

I Danmark baserer vi skole og uddannelse på en idé om lighed for alle. I praksis er idealet om lighed dog ikke helt uproblematisk, fordi der med lighedstanken løber det, der i forskningen betegnes som en underliggende farveblindhed. Farveblindhed – uanset de velmenende intentioner forbundet hermed – henviser til en ignorering af at se forskel ud fra en forestilling om, at det at være hvid, sort eller brun ikke har nogen betydning for et individs eller en gruppes placering i samfundet, selvom mange undersøgelser efterhånden har påvist noget andet.

Gennem en kritisk farvebevidst pædagogik, der formidler Laila Lagermanns forskning, elimineres farveblindheden, fordi de professionelle med denne tilgang anerkender, at de institutionelle og samfundsmæssige strukturer giver nogle børn en fordel i uddannelsessystemet og i samfundet, mens andre børn allerede fra begyndelsen er langt bagud på point. Når lærere har denne bevidsthed med sig – i tilrettelæggelsen af deres undervisning og i relationen til det enkelte barn – samtidig med at de forholder sig kritisk til, at det er sådan, så kan de nuancere og på sigt bryde med dette billede.

Kritisk farvebevidst pædagogik handler kort sagt om, som lærer, at praktisere de tre P’er – Plads til forskellighed, Positive og høje forventninger samt Påskønnelse af elevperspektiver.

Film viser Kritisk Farvebevidst Pædagogik i praksis

Gennem en film kan vi se lærer Mette Toft Nielsens undervisning og elevers udsagn, og hvordan en Kritisk Farvebevidst Pædagogik kan se ud i praksis gennem lærerens bevidsthed om og fokus på tre P’er: Det handler om lærerens praktisering af at se igennem elevernes hudfarve, men ikke se bort fra den; ved hjælp af et fokus på undervisning som spejle og vinduer, hvordan man som lærer undgår at møde minoritetselever med forventningsfattigdom, og endelig hvordan man som professionel ser det enkelte barn fremfor gruppen af børn, og på den måde bidrager til elevernes motivation og engement i undervisningen.

Tre film om faglig trivsel for minoritetsetniske elever

Faglig trivsel for minoritetsetniske elever er en pakke på i alt tre film, hvor omdrejningspunktet er hvordan læreres praksis i et mangfoldigt klasserum kan sikre alle elever chancelighed. Konsulent Maria Neumann Larsen står i spidsen for projektet. Filmene viser fra tre forskellige vinkler hvordan undervisning kan medvirke til at mindske det veldokumenterede præstationsgab mellem majoritets- og minoritetselever. I alle tre film hører vi elever fortælle, hvad undervisningen betyder for dem.

Filmen ”Den der taler, lærer – både fag og fagsprog” viser god sprogudviklende undervisning hvor eleverne arbejder mundtligt og lærer både sprog og fag.

Filmen ”Kritisk farvebevidst pædagogik i praksis” viser hvordan lærere kan medvirke til en meget mere inkluderende praksis ift. minoritetsetniske elever.

Filmen ”Direkte integration af nyankomne” viser den relativt nye praksis i Danmark med at integrere nyankomne elever, der ikke taler dansk i almenundervisningen (ikke færdig endnu).

 

Gratis film til lærere

Formålet er at bidrage til læreres kompetenceløft ved at formidle forskning og vise god undervisningspraksis. Filmene er fondsfinansierede.

Se filmene på filmkompagniet.dk

Læs mere om Undervisning & Læring

13/9 2021