En fast dannelsesrygsæk til alle børn og ungeGuldborgsund Kommune har i de seneste år haft dannelse som værdi og vision. Foto: Ingrid Riis.

En fast dannelsesrygsæk til alle børn og unge

Gennem flere år har Guldborgsund Kommune arbejdet med dannelse som en bærende værdi og vision.

Bogen "Det skal kendes" er udkommet. Bogen er tænkt som inspiration til personer og praktikere i landets kommuner og institutioner, der arbejder med dannelse i bred forstand.

En fast dannelsesrygsæk til alle børn og unge. Filosofi i folkeskolen.

MasterClass om dannelse. Kulturtjenesten. Forskningsprojekter og nationale konferencer om dannelse.

Det er blot nogle af de konkrete initiativer, som Guldborgsund Kommune i de senere år har arbejdet med som en del af kommunens vision om at være en dannelseskommune. Tirsdag den 7. november udkommer bogen "Det skal kendes".

10 praktikere, ledere og foreningsmennesker fra Guldborgsund Kommune har skrevet om, hvordan dannelse kan omsættes i skolernes klasseværelser, på plejecentrene eller på fodboldbanen.

Og 10 professorer fra forskellige forskningsfelter har skrevet de teoretiske kapitler om forskellige dannelsesforhold.

Én af bogens bidragydere er Lars Carlsen. Han er skoleleder på Nordbyskolen i Guldborgsund og har skrevet kapitlet om dannelse i folkeskolen.

På Nordbyskolen har man blandt andet indarbejdet dannelsesteorier i undervisningen for alle klassetrin.

Desuden tilbyder skolen valgholdet "Dannelse & Livsduelighed", hvor eleverne for eksempel har besøgt ældre medborgere på et plejecenter og efterfølgende udarbejdet "Seks gode råd fra ældre til ung".

Eleverne får desuden besøg fem gange om året af filosof Lise Søelund, og de skal også møde medlemmer af foreningen SIND og lære deres liv at kende.

- Der har i de sidste mange år i skoleregi været en bevægelse fra karaktér til karakterer. Fra visdom til viden og fra dannelse til uddannelse.

Samtidig oplever vi et stadigt stigende antal børn og unge, der rammes af angst, depression og skolevægring, og vi ser et stigende antal børn helt ned i skolestartsalderen, der har brug for specialpædagogisk bistand.

Vi ønsker som skole at arbejde meget mere med at opbygge og styrke børnenes karakter, siger Lars Carlsen.

Formålet med bogen "Det skal kendes" er at vise og formidle Guldborgsund Kommunes vej og vision som dannelseskommune samt at inspirere og kvalificere dannelsespraktikere i hele Danmark.

Bogen er en afrunding på flere års arbejde med at gøre det lidt svært tilgængelige dannelsesbegreb håndgribeligt for flere. Ifølge borgmester Simon Hansen har netop det håndgribelige været et vigtigt element - også politisk.

- I byrådet har vi været optaget af, at eksempelvis vores børn og unge ikke kun taler om dannelse, men også arbejder med dannelse i deres hverdag gennem praktisk undervisning og kulturtilbud.

Selvom vi ikke er en af landets rigeste kommuner i kroner og ører, så er vi rige på kultur og fællesskaber for alle aldre, og det har været en prioritet for byrådet gennem flere år. Det kan vi godt være stolte af, siger Simon Hansen.

Det er der også god grund til at være, mener Jonas Norgaard Mortensen, der er forfatter og direktør i virksomheden NORGAARD.

Han har været projektleder på dannelsesforløbet i Guldborgsund Kommune.

- Guldborgsund har skabt en imponerende kulturel bevægelse og bevidsthed om dannelse.

En dannelse af børn til livsduelighed og medborgerskab, men også af voksnes evnen til at løfte dagligdagens ansvar, menneskelige relationer og kommunale velfærdsopgaver.

Det er usædvanligt og ganske bemærkelsesværdigt, at en kommune samler 10 professorer, udvikler 10 dannelsesområder, gennemfører flere MasterClass og uddanner flere hundrede medarbejdere i dannelse over flere år.

Og så endda giver erfaringen videre i en bog, så andre kommuner også kan få dannelse som en kommunal værdi, vej og vision, siger han.

-rh

6/11 2023