Aktuelle nyheder - Undervisning & Læring

Digitale læremidler indkøbt centralt skaber debat

Digitale læremidler indkøbt centralt skaber debat

Kan man indkøbe digitale læremidler centralt og stadig give lærerne metodefrihed? Ja, mener man hos Greve Kommune

Del artiklen på

Kommunens ti folkeskoler har i et års tid brugt SKI’s indkøbssystem 02.40, og lærerne er med til at definere kravene til de digitale læremidler, der købes. Her fortæller en faglig leder fra Mosedeskolen i Greve, hvordan de bruger 02.40 som løftestang for at vægte kvaliteten højere i indkøbet.

Der har tidligere været rejst kritik af, at markedet for digitale læremidler var for domineret af de største forlag. Det var en af grundene til, at SKI i 2018 introducerede et dynamisk indkøbssystem for digitale læremidler til brug i landets folkeskoler.

Systemet giver plads til, at både store og små forlag og læremiddelproducenter løbende kan optages og udbyde deres produkter.

I dag er der således 31 udbydere på 02.40, og flere kan komme til. ?
Det er op til den enkelte kommune, hvordan indkøbet af digitale læremidler på 02.40 foregår, og dermed hvor stor indflydelse lærerne og andre fagpersoner har på indkøbet af læremidler. Nogle steder foregår indkøbene centralt i forvaltningen, andre steder decentralt på de enkelte skoler.

I Greve har man valgt fortsat at indkøbe læremidler centralt, men bruge 02.40 Digitale læremidler som løftestang til at øge lærerens indflydelse og metodefrihed.   

Kravene stilles af lærere – ikke af indkøbere   
Greve Kommune har siden august gjort brug af SKI’s dynamiske indkøbssystem 02.40 Digitale læremidler. Og selvom indkøbene i det dynamiske indkøbssystem foregår centralt, har det hverken forringet metodefriheden eller involveringen blandt lærerne – tværtimod.

Inden overgangen til det dynamiske indkøbssystem foregik indkøb af digitale læremidler også centralt, fortæller Rune Dziadecki Gråbæk, der er udviklingskonsulent hos Greve Kommune.

- Tidligere var vi ikke gode nok til at involvere fagpersonerne og de enkelte skoler i indkøbene. Men det er jo lærerne, der skal stå med det til daglig. Derfor var det også interessant for os at bruge en indkøbsmodel, hvor vi faktisk får mulighed for at italesætte den værdi, den faglige vurdering har.

Det har været vigtigt for os, at indkøbet af digitale læremidler ikke bare bliver et centralt indkøb, hvor forvaltningen træffer beslutning ud fra, hvad der er billigst. Lærere er forskellige og arbejder forskelligt. Derfor vil vi også give dem de bedste muligheder for at vælge de materialer, der passer til deres behov, siger Rune Dziadecki Gråbæk.   

Det er altså lærere og fagpersoner på kommunens ti folkeskoler, der er med til at formulere kravspecifikationerne, lave brugertest og give point, når der skal købes digitale læremidler.   
Udbud i puljer øger kvaliteten af læremidlerne
En undersøgelse fra Clio fra 2020?viser, at jo større indflydelse lærerne har på indkøb af digitale læremidler, jo mere bliver de brugt i undervisningen. Samtidig viser?en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet, at mere end hver tredje lærer mener, at de i mindre grad eller slet ikke har indflydelse på indkøbet af digitale læremidler, mens en ud af fire er utilfredse med det.

Line Vahlgren Thranov er faglig leder for 6.-9. klasse på Mosedeskolen i Greve og har sammen med blandt andre lærere og vejledere været med til at stille kravene til de digitale læremidler, skolerne skulle indkøbe.

- Meget af vores undervisning foregår på digitale platforme. Derfor skal kvaliteten af de digitale læremidler også være i orden.

I vores nuværende udbud på digitale læremidler i det dynamiske indkøbssystem har vi samlet fagpersoner fra hver skole – det vil sige faglige ledere, undervisere og vejledere.

Her har vi talt kriterier og vægtning og er blevet enige om, hvad vi har brug for i kommunen, når det kommer til digitale læremidler, der bedst understøtter undervisningen, siger Line Vahlgren Thranov.

Hos Greve Kommune har man udbudt de digitale læremidler gennem 02.40 i puljer, f.eks. dansk og matematik. Det var op til skolerne at definere, hvor mange udbud der skulle være.

- Vi kan jo godt se, at der er kvalitetsforskel. Nogle forlag er rigtig gode til det ene og nogle til det andet.

Derfor giver det ikke mening med én totalleverandør for os. Når man kan udbyde de digitale læremidler i puljer, giver det en langt større metodefrihed og mulighed for involvering af lærere og fagpersoner.

Samtidig fungerer det godt, at kommunen ikke bare køber ind for os, for det giver langt mere værdi, når fagpersonerne er med til at definere, hvad indholdet skal være, og hvad der skal vægtes højest, siger Line Vahlgren Thranov.

Om SKI-aftalen 02.40 Digitale læremidler
SKI-aftalen 02.40 Digitale læremidler er en aftale, der frit kan benyttes af hele den offentlige sektor. Den dækker didaktiske læremidler, som er værktøjer, der benyttes i undervisningen i grundskolen.

På aftalen køber man ind via et dynamisk indkøbssystem. I det dynamiske indkøbssystem kan man selv kravspecificere sig til lige netop det digitale læremiddel, der opfylder ens behov.


Det dynamiske indkøbssystem sikrer, at nye leverandører løbende kan blive optaget i systemet uden nogen begrænsning i deres sortiment. Dermed adskiller systemet sig fra de traditionelle rammeaftaler, der typisk løber i fire år med faste leverandører.

Læs mere om Undervisning & Læring

1/12 2021