Aktuelle nyheder - Undervisning & Læring

Det gør det lidt nemmere at forstå dem, man går i klasse medUndervisningsforløbet giver eleverne redskaber til at sætte ord på følelser og tale om relationer.

Det gør det lidt nemmere at forstå dem, man går i klasse med

Undervisningsforløbet Perspekt 2.0 giver eleverne redskaber til at sætte ord på følelser, løse konflikter og tale om forskellighed og relationer

Del artiklen på

En af kerneopgaverne i den moderne folkeskole er at understøtte elevernes sociale, personlige og faglige udvikling. Men hvor den faglige udvikling adresseres gennem handle- og læreplaner, kan det være en større udfordring at arbejde struktureret med elevernes trivsel, relationer og ageren i fællesskaber.

Perspekt 2.0 – er en ny version af undervisningsmaterialet Perspekt – og præsenterer en praksisnær og let anvendelig tilgang til udfordringen.

Formålet med Perspekt 2.0

Perspekt 2.0 er et struktureret undervisningsforløb målrettet emotionelle, sociale og personlige kompetencer hos skoleelever i både indskoling, mellemtrin og udskoling. Via samtaler, klasseøvelser og makkerarbejde giver Perspekt 2.0 eleverne redskaber til at sætte ord på følelser, løse konflikter og tale om forskellighed og relationer. Mere konkret er formålet med Perspekt 2.0 at fremme elevernes:

  • forståelse for at mennesker er forskelligeviden om hvordan man kommunikerer hensigtsmæssigt – også digitalt
  • forståelse af forskellen mellem at antage noget, at mene noget og at vide noget
  • forståelse for at alle handlinger har konsekvenser
  • opmærksomhed på egne signaler i forhold til andre
  • evne til at kunne forholde sig til fællesskabets regler og forventninger.


Perspekt 2.0 er praksisnært, og læringssynet tager udgangspunkt i barnet og dets forudsætninger og det fællesskab, som barnet indgår i.

Tre moduler

Perspekt 2.0 er et klassebaseret undervisningsmateriale. Læringsmålene for hver lektion er tydelige, og underviseren guides igennem konkrete øvelser. Materialet, som kan anvendes på alle klassetrin, er opdelt i tre moduler målrettet henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Hvert modul består af cirka 15 kapitler, som hver kan gennemføres på em-to lektioner. Materialet er let at anvende og kræver ikke forudgående kompetenceudvikling af underviserne.

Perspekt 2.0 findes både som fysiske publikationer og som digital platform.

Evalueret på 70 skoler

Perspekt 2.0 er blevet afprøvet og evalueret på 70 skoler. Evalueringen har dels undersøgt effekten af Perspekt 2.0 i forhold til elevernes sociale trivsel og dels undersøgt hvordan det har været at arbejde med for elever og lærere. Evalueringen kan ikke påvise nogen effekt i forhold til at øge elevernes sociale trivsel, men viser, at lærerne har været glade for at arbejde med Perspekt 2.0, og at materialet derfor kan være et godt supplement til de trivselsindsatser, der finder sted på landets skoler.

 

 

Det siger lærere og elever

En lærer på en af testskolerne siger ifølge Dansk Center for Undervisningsmiljø:

– Jeg var lidt skeptisk, men efter jeg har fået næsen ned i det, synes jeg, det er et superfedt materiale. Særligt materialets strukturerede opbygning får rosende ord med på vejen fra testskolerne. Derudover opleves det som meningsfuldt og relevant at arbejde med – både for lærere og elever. Sarah fra 7.klasse på en af testskolerne siger, at ”vi kommer tættere på vores venner og forstår dem bedre” mens andre elever helt konkret udtrykker, at de oplever færre konflikter i frikvarterne.Fakta om Perspekt-systemet

Perspekt blev oprindeligt udviklet af Jane Vinter og Allan Mads Knægt og finansieret af Rockwool Fonden i 2007. Udviklingen af materialet er foregået i et tæt samarbejde med psykologer og en række undervisere på forskellige folkeskoler. Materialet er i 2017 blevet opdateret, revideret og effektevalueret af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) i samarbejde med Rockwoolfonden. Der er blandt andet tilføjet nyt og aktuelt indhold, hvor f.eks. elevernes digitale liv er i fokus. Den reviderede udgave af undervisningsmaterialet har fået navnet Perspekt 2.0.

Perspekt 2.0 findes i tre moduler, som er målrettet henholdsvis 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Dansk Center for Undervisningsmiljø stiller materiale til alle tre moduler gratis til rådighed.

 

Læs mere om Undervisning & Læring

23/11 2020