Aktuelle nyheder - Indretning & Indeklima

Hvem siger, at børn lærer bedst ved at sidde på en stol?På Vittra Skolen i Stockholm-bydelen Södermalm har Rosan Bosch Studio skabt farverige huler. Foto: Kim Wendt.

Hvem siger, at børn lærer bedst ved at sidde på en stol?

Det primære succeskriterium for fremtidens skoledesign bør være, at elever og lærere ser det fysiske læringsmiljø som en katalysator for udvikling, lyder det fra Rosan Bosch, kreativ direktør og grundlægger af Rosan Bosch Studio

Del artiklen på

Fremtiden er umulig at forudse, og det er skolens fornemmeste opgave at sikre sig, at børn både har lyst og mod på at udvikle sig resten af livet. At udvikle sig selv er et af menneskets grundlæggende behov. De fleste arbejdspladser i fremtiden har især brug for motiverede medarbejdere, der er i stand til at lære nyt og udvikle sig selv i sammenhæng med, hvordan jobbet og samfundet udvikler sig.

Konkurrenceforholdene i en globaliseret verden er allerede væsentligt forandret, og vi skal i dag have kompetencer ud over det, som kan erstattes af en maskine eller af billig arbejdskraft. I fremtiden skal vi overleve på mange og høje faglige kompetencer, kombineret med innovation, kreativitet og evnen til at samarbejde på tværs af fagdiscipliner og kulturer.

– Børns medfødte lyst til at lære og udvikle sig er essentiel. Udfordringen er at udvikle et skoledesign, der stimulerer og understøtter børns naturlige drive, lyder det fra Rosan Bosch, der er kreativ direktør og grundlægger af Rosan Bosch Studio.

Skal afspejle samfundets udvikling

Det betyder samtidig, at fremtidens skolers læringsmiljøer skal afspejle samfundets udvikling. De skal være strukturelt mere fleksible og understøtte nye og forskelligartede lærings- og undervisningsformer, som kan komme både elever og lærere til gode på nye og alsidige måder. For hvem siger, at alle børn lærer bedst ved at sidde på en stol? Vigtigst af alt er, at børn lærer at lære, og derfor er glæden ved læring igennem hele livet en vigtig forudsætning.

I Abu Dhabi har Rosan Bosch Studio omdannet skolen The Sheikh Zayed Academy, der i dag understøtter 21st century learning skills. Lange tomme gange og klasseværelser med rækker af stole og borde kan virke indlysende praktiske. Men et traditionelt fysisk undervisningsmiljø er uhensigtsmæssigt i en moderne læringskontekst, mener Rosan Bosch.

– Forestillingen om den studerende, der sidder stille ved bordet, har meget at gøre med disciplin, men meget lidt at gøre med læring, siger hun.

Designet af The Sheikh Zayed sigter efter at under­støtte inspiration, vidensdeling og globalt udsyn. Elev­er og lærer har fået et utraditionelt og inspirerende undervisningsmiljø, hvor differentierede rumligheder overlapper hinanden og former forskelligartede områder i skolen. Nogle områder er skabt til ro og fordybelse, mens andre områder understøtter et højt aktivitets- og lydniveau.

Læring skal være sjovt og inspirerende, og her mener Rosan Bosch, at de fysiske rammers udformning kan spille en afgørende rolle i og med, at de fysiske rammer påvirker den måde, mennesker tænker, føler og handler på.

– Det primære succeskriterium for fremtidens skoledesign bør være, at elever og lærere ser det fysiske læringsmiljø som en katalysator for udvikling, og at design på den måde kan gøre en forskel i hverdagen, lyder det fra Rosan Bosch.

Lærere og elever som medskabere

Rosan Bosch Studio arbejder samtidig for at introducere sine visioner og tanker omkring læring, i biblioteker rundt omkring i Danmark. Senest i Herlev, hvor tegnestuen har teamet op med Herlev Bibliotek omkring et projekt kaldet Crealab. Projektet er en inddragelsesproces, hvor elever og lærer får en oplevelse af at være medskabere af et dynamisk læringsrum og mødested, der kommer til at virke som katalysator for unges kreativitet, udvikling og læring.

Udviklingsforløbet er et eksempel på, hvordan motivation, handling og samskabelse er de grundlæggende elementer for et sundt, udviklende og spændende læringsmiljø.

Det fysiske læringsrum alene kommer ikke til at løse designudfordringen omkring fremtidens skoler. Her mener Rosan Bosch, at vi skal tænke mere strategisk og værdiladet i den måde, vi former fremtidens uddannelser på. Vi skal betragte strategisk design som en forandringsagent, der skal være med til at viderebringe de vigtigste fremtidige værdier, såsom tværfagligt samarbejde, selvstændighed, originalitet og empati.

 

 

Om Rosan Bosch Studio

Rosan Bosch Studio arbejder i krydsfeltet mellem kunst, design og arkitektur ud fra en overbevisning om, at de fysiske rammer gør en forskel for menneskers måde at agere i verden. Virksomheden har gjort sig bemærket på verdensplan med flere skoleprojekter og en lang række andre tværfaglige projekter, hvor design indgår som redskab for innovation og forandring.

www.rosanbosch.com/da

 

Læs mere om Indretning & Indeklima

13/6 2017