En bedre folkeskole opnås ved at lære af verdens bedste læseresultatFoto af forfatter, Ingegerd Jenner Løth

En bedre folkeskole opnås ved at lære af verdens bedste læseresultat

Resultatet er opnået af danske lærere i indskolingen, inklusiv mig selv, siger forfatter Ingegerd Jenner Løth og fortsætter:

- Hver elev i klassen oplevede dagligt at læse i sin flowzone, og lige der oplever hver især optimal trivsel og lykke, fordi de føler sig gode og snart kan blive endnu bedre, gå level up som i gaming.

Og det er vejen til at enheden ”hele klassen” udvikler et meget højt niveau og ikke kun en mindre del. Det er det bedste man kan opnå i hver klasse!

- Det betyder, at ved at lære, hvordan disse hele klasser opnåede det meget høje niveau, kan det opnås i alle hele klasser på alle årgange og dermed får Danmark verdens bedste folkeskole med stor trivsel og et nationalt fagligt højt niveau.

- Derfor har jeg udviklet LEVEL UP læsemetoden sådan. Den står udelukkende på skuldre af international, anerkendt forskning, som tilsammen fortæller, hvordan man får elever i alle aldre til dagligt at opleve at læse og lære i sin flowzone.

Der er ikke brug for mere forskning!

Der er brug for penge, så LEVEL UP læsning bliver implementeret i skolen, og at dansklærerne kan anvende den hyppigt i undervisningen.

Trygfonden har lige givet 70 millioner til forskning i trivsel i de næste 7 år.

- Hvis jeg fik 50 millioner, ville jeg kunne tilbyde alle grundskoler og deres lærere gratis certificering i LEVEL UP læsning og yderligere tiltag, så skolerne og deres dansklærere let kunne opnå verdens bedste læseresultat i egen klasse inden for 5 år. For skolerne har ingen penge.

I resultatet står der, at klasserne har et højere niveau end alle andre deltagere, altså også højere end rollemodellerne Finland og Singapore.

Verdens bedste læseresultat står i sammenfatningen af PIRL 2011 side 6 og lyder sådan her:
 ”(…) hele klasser læser på et niveau langt over de bedste lande i undersøgelsen (…)” .

Ingegerd er forfatter til bogen
180 skridt der fører til stor læselyst og dygtige læssere
- og giver faglig inklusion, trivsel og mønsterbrydere

DBC (Danmarks Biblioteks Center) gav bogen denne anbefaling:
"Rigtig store anbefalinger til læringscentre. Alle skoler bør have denne bog stående. Folkebiblioteker kan med fordel også have den på hylden"

Om LEVEL UP Læsemetoden

Den består af 180 LEVELS, som hver stiger med 5 %. Det gør det let og overskueligt for alle hyppigt at udvikle et højere niveau, indtil de når LEVEL 180, som svarer til en dygtig læser på 9. årgang.

Den står udelukkende på skuldre af denne internationale, anerkendte forskning, der tilsammen fortæller, hvordan man lærer elever i alle aldre dagligt at opleve at læse og lære i sin flowzone:

Susanne Fjellerad fra Næstved Kommune har testet LEVEL UP læsemetoden af i 4 forskellige 8. klasser fra påsken 2022 frem til efterårsferien.

I september var de blevet til 9. klasser og hun skrev, at eleverne var meget begejstrede, og de ordblinde udvikler sig godt. Her er hendes status fra juli 2022:   "Eleverne virker meget motiverede for at få feedback og feedforward ift. deres læsning ifm. vejledning.

Det er en fornøjelse, at opleve, at de fleste elever er optaget af deres egen progression, og at de er modtagelige overfor en dialog om læsestrategier.

Særlig en af eleverne fra 8.M har haft en vild progression, og jeg spurgte ham, hvad han dog havde gjort. Til det svarede han, at han rent faktisk havde læst dagligt under forløbet - til forskel fra tidligere:)

Jeg oplever i høj grad, at de individuelle samtaler med eleverne betyder, at de føler sig set på en anden måde end ellers og at dette netop er fremmende for deres motivation.

Samtidig er mål og progression meget synlig for den enkelte, hvilket også har en meget positiv virkning.

De ordblinde elever læser med øjnene - på lige fod med deres kammerater - og de oplever selvfølgelig også, at de udvikler deres læsekompetencer.

Typisk starter de ordblinde med et lavere lix, men der er skred i udviklingen om end, det for nogle går lidt langsommere".

Kritkere vil sige: Ja, men læsning er jo bare en lille ting. Nej, det er det ikke. Læsning anvendes som fundament i alle fag og prøver fra 1.-9. klasse og der er kæmpe forskel på at føle sig som god eller dårlig i fagene fra klokken 8-14 hver dag i 9 år.

Og følelserne om sig selv bliver programmeret i hjernen og dem tager man med sig ind i fritiden og i fremtiden, og det giver dejligt overskud dagligt at tænkte og at føle «Yes, jeg er god, og jeg ved, jeg snart kan blive bedre» for det er de følelser man får ved at læse og lære dagligt i sin flowzone.

Det er bestemt af stor værdi i en usikker fremtid. Men læsning og læring uden for flowzonen giver magtesløshed, sårbarhed, for de lærer at tænke og føle  «Jeg er ikke ret god, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal blive bedre». Det er ikke værdier for elever i en usikker fremtid.

-rh

12/1 2023