Aktuelle nyheder - Skolen

Snak med børnene om deres digitale liv

Snak med børnene om deres digitale liv

Det er langt fra i alle familier, at det digitale liv er en naturlig del af snakken ved middagsbordet. Ny indsats i Københavns Kommune guider forældre til at tale med deres børn om et sundt og trygt digitalt liv

Del artiklen på

Når børn og unge har det svært, er det vigtigt, at de har nogen at snakke med. Det gælder også, hvis det, de kede af eller har svært ved, foregår online i et chatforum, et spilunivers eller på TikTok.

I Børnesundhedsprofilen, som i 2021 tog temperaturen på trivslen blandt børn i 3., 6. og 9. klasse, fortalte mere end hvert sjette barn i Københavns Kommune, at de har oplevet at få beskeder, billeder eller videoer, som har gjort dem kede af det. I samme undersøgelse kan man se, at godt hvert fjerde barn (28 %) i de københavnske 3. klasser aldrig taler med deres forældre om, hvad de laver online.

Det vil Københavns Kommune gerne være med til at ændre. For hvis vi som forældre vil have mulighed for at støtte og vejlede vores børn i det digitale liv, så kræver det, at vi bruger langt mere krudt på at forstå vores børns digitale liv frem for blot at være optagede af, hvor meget tid, de bruger på det.

- Alt for mange børn og unge mistrives i dag – det kan vi desværre læse i den ene undersøgelse efter den anden. Mistrivslen kan have mange årsager, men sociale medier spiller en meget stor rolle. Derfor skal vi være gode til at snakke med vores børn om, hvad der rører sig i deres digitale verden, hvis vi rent faktisk gerne vil have en føling med dem og deres hverdag og vide, hvad der påvirker dem, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Hjemmeside og temaaftener

Politikerne i Sundheds- og Omsorgsudvalget i København har derfor besluttet at gennemføre en oplysningsindsats målrettet forældre til børn i alderen 10-14 år, som skal give gode råd til, hvordan man som forælder kan blive bedre i stand til at guide børnene i det liv, de lever på sociale medier.

- Børn og unge i dag skelner ikke så meget mellem online og offline, som mange voksne gør. De dyrker venskaber, fællesskaber, identitet, underholdning, læring og resten af deres liv på kryds og tværs. Vi vil gerne hjælpe forældre til at forstå, hvorfor det online liv er så vigtigt for mange børn.

Og fremfor alt vil vi gerne give forældrene redskaber til at kunne tage snakken om det digitale derhjemme, så de kender til alt det gode, deres børn får ud af sociale medier og spil, men også kan hjælpe, når det bliver svært, siger Emilie Hendel Møller, kommunikationsansvarlig og ekspert på børne- og ungeområdet i Center for Digital Dannelse.

Omdrejningspunkt for oplysningsindsatsen er hjemmesiden www.snakmed.kk.dk, som Center for Digital Dannelse har bidraget til. Her kan man bl.a. læse artikler med gode råd og finde en række dialogredskaber i form af dilemmakort og challenges, som skal gøre det nemmere for forældrene at finde gode måder til at åbne snakken med deres børn om deres digitale liv.

Kommunen har også inviteret københavnske forældre til to online temaaftener med eksperter fra Center for Digital Dannelse. Flere end 500 deltog. Temaaftenerne er tilgængelige online her - https://www.snakmed.kk.dk/temaaftener

-mo

Læs mere om Skolen

26/9 2022