Forældre betaler dyrt for adgang til de bedste folkeskolerFoto: Colourbox

Forældre betaler dyrt for adgang til de bedste folkeskoler

Forældre er i gennemsnit villige til at betale omkring 150.000 kr. for at få deres børn på en af de folkeskoler i landet med det bedste karaktergennemsnit i stedet for en skole med karakterer omkring landsgennemsnittet.

Det viser en ny analyse, der undersøger sammenhængen mellem børnefamiliers villighed til at betale for ejerboliger og kvaliteten af lokale folkeskoler.

Kontrolleres der for andre vigtige faktorer, der påvirker betalingsvillighed, vil familier i gennemsnit betale omkring 6% mere (svarende til ca. 100.000 kr.) for ejerboliger, når de gennemsnitlige karakterer i 9. klasse på den lokale skole er 1 karakter højere.

Sammenhæng mellem priser på boliger og gennemsnitskarakterer i lokal folkeskole

Stigende "pris" for de bedste skoler

Overordnet set viser analysen, at forældres villighed til at betale for folkeskoler alt efter gennemsnitlige karakterer i 9. klasse på skolen stiger, jo højere karaktergennemsnit skolerne har.

Forældre er villige til i gennemsnit at betale omkring 30.000 kr. for at få deres børn på en skole med karakterer på landsgennemsnittet i stedet for en skole med karakterer 0,5 under landsgennemsnittet.

Derimod er en skole, der ligger 1 karakter over lands-gennemsnittet i stedet for en skole med karakterer 0,5 over landsgennemsnittet, omkring 100.000 kr. værd for forældre.

Forældres betalingsvillighed alt efter gennemsnitskarakterer i lokal folkeskole, kontrolleret for forskelle i nabolags- og ejendomskarakteristika.

Om studiet

Analysen er baseret på registerdata, der kombinerer elever i 9. klasse med information om deres eksamenskarakterer, skole, familie, forældrenes uddannelse, indkomst og formue, og bopæl (og værdien heraf).

Derudover anvendes data om indkomst, formue, kriminalitet og boligpriser for hele befolkningen.

Forældres betalingsvillighed udregnes ud fra sammenhængen mellem priser på ejerboliger (både offentlige vurderinger og salgspriser) og de gennemsnitlige eksamenskarakterer på den lokale folkeskole.

For at kontrollere for bagvedliggende faktorer, som er korreleret med både priser og karakterer, kontrolleres for nabolagsspecifikke baggrundskarakteristika (via både kontrolvariable og fixed effects) og forskelle på huspriser inden for små geografiske områder opdelt i flere skoledistrikter.

-rh

22/8 2023