Vestre Skole i Grindsted giver inspiration til resten af verdenTrine Agerbæk, der er lærer på Vestre Skole i Grindsted, stod blandt andet for at afholde en workshop med fokus på, hvordan Vestre Skole arbejder med Playful Learning og projektbaseret læring.

Vestre Skole i Grindsted giver inspiration til resten af verden

Under en konference i San Diego fik deltagere fra hele verden inspiration til, hvordan Vestre Skole i Grindsted arbejder med Playful Learning og projektbaseret læring.

Deltagerne var særligt nysgerrige på at høre, hvordan det fungerer på en dansk skole, da der ikke er kendskab til, at en hel skole har lavet denne transformation - heller ikke i USA.

I Billund Kommune er det en transformation, som alle kommunens skoler er i gang med.

Trine Agerbæk, der er lærer på Vestre Skole i Grindsted, var inviteret med til konferencen ”Deeper Learning”, som blev afholdt i San Diego.

Hun stod blandt andet for at afholde en workshop med fokus på, hvordan Vestre Skole arbejder med Playful Learning og projektbaseret læring.

- Som borgmester er jeg enormt stolt over, at vores undervisning vækker genlyd andre steder i verden.

- Gennem Playful Learning bliver eleverne dygtigere til selv at komme på ideer og løsninger - i stedet for bare at huske og gentage det, de hører.

- Og jeg ved, at Vestre Skole har fokus på at skabe en skole, som eleverne oplever som et meningsfyldt sted at lære og være – sammen med andre.

- Et sted, hvor de bliver motiveret, begejstret og har tid og plads til fordybelse i deres læreprocesser.

- Derfor glæder det mig, at Trine fra Vestre Skole kunne bringe inspiration til resten af verden, siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune.

Vestre Skole startede med Playful Learning i august sidste år, og principperne for Playful Learning dækker al undervisning på skolen, hvor 60 procent af tiden er direkte projektorienteret.

De var derfor inviteret med til konferencen ”Deeper Learning”, som samler stærke undervisere fra hele verden for at videndele og sætte fokus på, hvordan man kan sikre bedre resultater ved at engagere eleverne i dybere læring.

Trine Agerbæk tog under workshoppen udgangspunkt i nogle af de elementer, som de brugte i et projekt på Vestre Skole.

Gennem arbejdet med H.C Andersens eventyr ”Klods Hans” satte hun fokus på, hvordan man kan arbejde med Playful Learning og projektbaseret læring i et klasserum med mange forskellige kulturer og sprog.

Til sidst skulle deltagerne læse og fremvise eventyret, men med nogle benspænd, som giver et billede af, hvordan man kan arbejde med en tekst, selvom ikke alle kan læse og forstå teksten.

- Det var en fornøjelse at deltage i konferencen, hvor jeg fik en masse inspiration med retur til vores videre arbejde med Playful Learning og projektbaseret læring.

- Samtidig håber jeg, at deltagerne på vores workshop gik derfra med ideer til deres egen praksis og et fokus på, hvordan flersproglige ressourcer kan udnyttes og bidrage positiv ind i et projekt, siger Trine Agerbæk, lærer på Vestre Skole i Grindsted.

Fakta: Sådan arbejdede de med ”Klods Hans” på Vestre Skole

Trine Agerbæk henviser til et projekt, som de gennemførte i på Vestre Skole, hvor de med eventyret i fokus tog udgangspunkt i den enkelte elev, og hvad denne indeholder og bidrager med.

”Klods Hans” viste eleverne, at vi alle kan bidrage med noget, og hvor vigtigt det er, at man værdsætter sig selv. Med dette udgangspunkt lavede eleverne produkter, som viste det gode og det svære, som vi alle indeholder.

Eleverne arbejdede med de mange lag, vi som mennesker indeholder, mens de satte fokus på, hvad der er med til at gøre os til hele mennesker.

De kom omkring mange forskellige emner, herunder det svære ved at være ny i et fremme land, forskellige styreformer i verden, fokusord og eventyrgenren.

Samtidig gav eventyrgenren eleverne mulighed for at åbne op og snakke om det nemme og det svære, da man kunne bruge eventyrerne til at ”gemme” sig bag.

Med tiden blev eleverne mere modige og talte åbent om de mange forskellige sider af dem selv.

-rh

3/4 2024