Aktuelle nyheder - På tur

Verdens største lockout-perleplade på museumUdsnit af 13 meter lang perleplade fra Arbejdermuseets samling, som stammer fra lærerlockouten 2013.

Verdens største lockout-perleplade på museum

I anledning af 10-året for den store lærerlockout udstiller Arbejdermuseet en helt usædvanlig genstand – en 13 meter lang perleplade.

Del artiklen på

Under lærerlockouten var 69.000 lærere og undervisere på den statslige og kommunale overenskomst lockoutet i næsten en måned, og omtrent 775.000 elever blev berørt og måtte hjemmeskoles. Lærerlockouten er en af nyere tids største arbejdsmarkedskonflikter.

- Den enorme perleplade fortæller, hvordan fagligt aktive, lærere, elever og forældre oplevede lockouten med både kampgejst, kreativitet og masser af sammenhold.

På den måde er den et enestående og helt usædvanligt vidnesbyrd om en af de vigtigste arbejdskonflikter i flere årtier.

Det er en genstand, der sætter gang i erindringer og diskussioner. Og derfor er vi rigtig glade for at kunne vise den frem på Arbejdermuseet, siger Søren Bak-Jensen, direktør Arbejdermuseet.

Lockout-perlepladen er skabt af mere end 150 lærere og børn fra hele landet

Igennem billedfortællinger viser den lockoutens op- og nedture med små kommentarer og refleksioner over oplevelsen af at være lockoutet. Lærerne har selv omtalt perlepladeværket som "lockoutens Bayeaux-tapet".

En historisk arbejdskonflikt

Lærerlockouten fra 1. april til 25. april 2013 er blevet en af de mest kendte arbejdskonflikter i Danmark.

Både fordi den berørte så store dele af befolkningen mens den stod på, men også fordi den udstillede lønmodtagernes udfordringer, når den danske forhandlingsmodel skulle udfolde sig på det offentlige område.

Hvordan kunne man tale om frie forhandlinger, når arbejdsgiverparten ikke havde noget økonomisk incitament til at afslutte konflikten, og når stærke politiske interesser var involveret?

Lockouten var historisk på mange måder.

Det var første gang i Danmarkshistorien, at offentlige arbejdsgivere (Kommunernes Landsforening og Finansministeriet) iværksatte en lockout uden forudgående strejkevarsel fra arbejdersiden.

Og det var første gang nogensinde, at alle overenskomstansatte lærere blev lockoutet.

En tredje grund til, at lærerlockouten står så stærkt i eftertiden, er lærernes kreative og positive aktivisme.

Opfindsomheden gjorde, at en forsker døbte den "den mest farvestrålende konflikt i historien". Under lockoutens 25 dage holdt de lockoutede lærere et utal af møder, demonstrationer og happenings.

Der blev lavet en menneskekæde fra Roskilde til København, arrangeret støttekoncerter og det hele kulminerede med cirka 40.000 demonstrerende på Christiansborg Slotsplads d. 11. april 2013 med lærere fra hele landet.

Perlepladen er en en af Arbejdermuseets samling

En lærerkreds i Albertslund var initiativtager til pladen, og fik arrangeret perlepladeværksted i Beta ved Amager Bio i København.

Efter lockouten overdrog Københavns Lærerforening perlepladen til Arbejdermuseet som led i museets store indsamlings- og dokumentationsarbejde under lærerkonflikten.

-rh

Læs mere om På tur

29/3 2023