Specialskole får nyt grej til naturoplevelserMagnus Ivarsen klipper snoren mens skoleleder Uffe Lilholm holder snoren på plads.

Specialskole får nyt grej til naturoplevelser

Salamanca-afdelingen under Dybkjær Specialskole har indviet deres nye bålhytte og afprøvet grej, der skal bruges til at udforske naturen.

På en af de få solskinsdage i vinteren 2023 blev en ny bålhytte indviet i Kompedallejren i Kompedal Plantage.

Her holder udviklingsprojektet Salamanca til, der er forankret i Dybkær Specialskole i Silkeborg. Naturen, sund kost, motion og nærværende pædagogik gør en afgørende forskel for elevernes trivsel.

Med en stor portion velsmagende og kraftig tomat-grøntsagssuppe med nudler, ristet bacondrys og dertil bålbagte boller havde eleverne i Salamanca sørget godt for både naboer, sponsorer, jægere og brugere af Kompedallejren, der alle var inviteret til indvielsen.

Hytten er en del af en udbygning af området omkring lejren, hvor der også er kommet et udendørs læringsrum, bålsted og borde/bænke til cirka 30 personer.

Det er ønsket, at andre også vil benytte og få glæde af bålhytten uden for skoletiden.

- Da vi for tre år siden startede Salamanca-afdelingen, var tanken at undersøge, hvad naturen kan gøre for os mennesker - både når vi mistrives, og når vi har det godt.

Her er Kompedal Plantage en fantastisk oase, som virkelig gør en forskel, sagde skoleleder Uffe Lilholm i sin indvielsestale.

Eleverne, der er mellem 6 og 17 år, kommer fra forskellige sociale lag.

Nogle af dem er flygtninge, præget af traumer. De færreste er fortrolige med at færdes i naturen, og derfor handler Salamanca om at få skabt et trygt natur- og læringsrum.

Naturen bliver brugt til at bringe elevernes kompetencer i spil, styrke sociale relationer og til fysisk udfordring.

Læringsrummet med udgangspunkt i bålhyttet er udviklet i partnerskab med Naturstyrelsen, Foreningen Kompedal og Dybkjær Specialskole.

Selve bålhytten er finansieret af Dybkær Specialskole og Friluftsrådet.

Midler fra Hedeselskabets medlemspulje er gået til opgradering af hytten, til formidling og til indkøb af forskelligt grej til brug i naturen.

Grejet blev da også taget i brug på indvielsesdagen.

De mindste elever fandt bænkebidere, der blev indsamlet i de rette bøtter og derefter undersøgt på behørig vis.

- Dette projekt er et klasseeksempel på, både hvad vi ønsker at fremme med medlemspuljen, men i det hele taget de formål vi gerne vil støtte.

Medlemspuljen er skabt for at støtte lokale naturprojekter, og vores uddelinger har overordnet fokus på at støtte både naturprojekter og adgangen til naturen, og det er lige præcis, hvad de gør med dette projekt – det giver både mulighed for ophold i naturen og mere viden, siger projektchef ved Hedeselskabet, Vibeke Højen.

8/3 2023