Aktuelle nyheder - På tur

Find foråret og hjælp forskerneForskerne har udvalgt 20 arter, som de beder danskerne om at registrere i Find Foråret.

Find foråret og hjælp forskerne

Forskerne har brug for at vide mere om, hvad klimaændringerne betyder for den danske natur.

Del artiklen på

Nu kan du hjælpe dem ved at deltage i projektet Find Foråret.

Foråret er i fuld gang, og det er svært at overse alle de velkendte forårstegn: De hvide anemoner i skovbunden, når bøgen springer ud, og når vi opdager årets første svale.

Men foråret er ikke, hvad det har været, for klimaændringerne rykker rundt på tingene.

Dyr, planter og svampe er aktive på forskellige tidspunkter af året, og når klimaet ændrer sig, påvirker det også, hvornår forskellige arter er aktive i naturen.

De sidste 10 år har en række videnskabelige undersøgelser påvist store ændringer i, hvornår forårstegnene viser sig.

- Vores trækfugle ankommer op til tre uger tidligere, og blomstringen hos træer og buske er rykket væsentligt frem.

Vi kan også se, at arterne påvirkes meget forskelligt af det mildere klima, så måske ændrer deres indbyrdes forhold sig også.

Desværre ved vi meget lidt om effekterne af disse ændringer for dyr og planter, For eksempel om deres afhængighed af hinanden, og om de forskellige arter vil kunne tilpasse sig klimaændringerne med samme hastighed, fortæller Anders P. Tøttrup, leder af Citizen Sciences-projekterne på Statens Naturhistoriske Museum.

Derfor har Danmarks Naturhistoriske Museer udvalgt 20 forårstegn, som danskerne kan hjælpe med at registrere over hele landet i projektet Find Foråret.

- Vi har brug for hjælp til at finde forårstegnene i naturen, og alle kan være med.

Det er både nemt og spændende at deltage i Find Foråret, og du hjælper os med at blive klogere på klimaets betydning for forskellige arter i naturen.

Det er vigtigt, hvis vi gerne vil beskytte naturen og bevare arterne, siger Anders P. Tøttrup.

Find Foråret udføres af Danmarks Naturhistoriske Museer og er støttet af 15. Juni Fonden.

Sådan gør du

Alle kan være med og det er både nemt og gratis. Projektet benytter Arter - Danmarks nationale artportal - som platform. Her kan du følge projektet under navnet "Find Foråret" under fællesskaber.

Besøg findforåret.dk og læs mere. Eller hent App'en "Arter – indberetning" i App Store eller Google Play, hvor du kan indsende dine forårstegn under fællesskabet "Find Foråret".

Samtidig kan du gå på opdagelse i hvor og hvornår andre deltagere i projektet har fundet forårstegn.

Baggrund

De sidste 10 år har videnskabelige undersøgelser påvist store forskydninger i naturens tidsmæssige rytme forårsaget af klimaændringer.

Det gør klimakrisen og biodiversitetskrisen til en af vor tids største miljøudfordringer.

Fænologi - den tidsmæssige forekomst af begivenheder i naturen - er i løbet af de seneste 15-20 år etableret som et af de vigtigste videnskabelige mål for effekten af klimaændringer på biodiversiteten.

Forårsbegivenheder - som for eksempel ankomsten af trækfugle og bøgen, der springer ud - er styret af temperaturen, og de samtidig et af de mest populære samtaleemner for naturinteresserede danskere.

Men fænologiske data er alt for sjældne og ofte begrænset til bestemte artsgrupper eller geografiske steder.

Danmarks Naturhistoriske Museer inviterer i fællesskab danskerne til at registrere foråret.

Vi vil over en toårig periode udvikle og afholde events i hele landet, der sætter fokus på udvalgte arter og deres tidsmæssig forekomst, herunder hvordan de påvirkes af temperatur.

-rh

Læs mere om På tur

2/3 2023