Aktuelle nyheder - På tur

Få inspiration til at udforske naturens små Krible Krable dyrFoto: Nanna Kreutzmann

Få inspiration til at udforske naturens små Krible Krable dyr

Det er højsæson for at gå på opdagelse blandt naturens dyr og insekter. Krible Krable dyrene myldrer rundt lige uden for døren, og det giver lærere de bedste betingelser for at pirre alle børns gryende naturvidenskabelige dannelse

Del artiklen på

Når man selv aktivt sanser, oplever og erfarer, bliver det meget lettere at forstå naturen og de naturfaglige sammenhænge.

Sådan lyder baggrunden for Naturvejlederforeningens store Krible Krable projekt, hvis formål er at få flere små forskere i naturen. Projektet giver børnehaveklasseledere og lærere i indskolingen masser af muligheder for at vække den store naturfaglige nysgerrighed og legelyst hos de 0 til 8-årige, når de oplever, undersøger og udforsker deres omgivelser i den natur, der er lige uden for døren. Uanset om det er på legepladsen, ved søen eller i skoven.

Med Krible Krable universet behøver ingen lærer stå på bar bund eller mangle ideer. Man kan frit downloade pædagogisk undervisnings- og inspirationsmateriale med tips og tricks, fakta og vejledninger til at udforske insekter og smådyr på sjove måder, om det så gælder ulveedderkopper, dansemyg eller guldfluer. Hvert år bliver der suppleret med nye materialer, som også kan bestilles i fysisk form, så længe lageret rækker.

Børnene ud i naturen

– Med Krible Krable projektet vil vi først og fremmest inspirere børnehaveklasseledere og lærere i indskolingen til at tage børnene ud i naturen. Og i naturen tage udgangspunkt i noget, som alle børn så let bliver optaget af: Små dyr, der er til at finde, fange og få håndgribelige oplevelser med – alle steder i Danmark, siger Kari Hald, projektleder for Krible Krable universet.

Hun understreger, at nysgerrighed er en god drivkraft for læring, erfaringer og naturdannelse. Gennem egen nysgerrighed og undren, undersøgelser og små eksperimenter kan børnene erfare og bygge videre på deres viden om smådyr og sammenhængene i naturen – med hjælp fra lærerne.

I tråd med læringsmål for natur/teknologi

Desuden er Krible Krable projektet og dets inspirations- og undervisningsmateriale helt i tråd med læringsmålene for faget natur/teknologi.

Over hele Danmark står cirka 350 naturvejledere klar til at hjælpe nysgerrigheden på vej. De kan bruges som sparringspartnere i forhold til planlægning af pædagogiske projekter. Desuden afholder naturvejlederne ca. 550 Krible Krable arrangementer for indskolingen og for dagtilbud og børnefamilier.
Målet med Krible Krable projektet er også at understøtte og opkvalificere de naturfaglige kompetencer hos lærerne. Derfor bliver der desuden holdt workshops, kurser og konferencer over hele landet.

– Vi vil gerne gøre det let for underviserne at arbejde med science og natur, og vi vil gerne inspirere til og understøtte naturfaglige aktiviteter, projekter og undervisningsforløb i hverdagen. De skal give børnene den første naturvidenskabelige dannelse, hvor de har mulighed for at selv at være aktivt udforskende og eksperimenterende, siger Kari Hald.

Krible Krableprojektet er udviklet af Naturvejlederforeningen i samarbejde med DR Ramasjang, og takket være en donation på 17 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden fra 2019 til 2022 kan dagtilbud, indskolingsklasser og børnefamilier i hele Danmark få sjove og lærerige naturoplevelser.
Naturvejlederforeningen forventer, at omkring 75.000 børn deltager i Krible Krable aktiviteter over hele Danmark.

 

Sådan gør du

Gå ind på www.kriblekrable.dk

Bestil og få tilsendt et klassesæt eller download et sommerfuglehæfte på 50 sider med fakta om ti sommerfuglearters fantastiske liv.

Bestil sommerfuglelarver hjem for at følge deres udvikling og senere sætte sommerfuglene ud.

Bestil frøposer i klassesæt med frø af løgkarse, der er levested for sommerfugleæg og larver.Facts om Krible Krable

  • Krible Krable er et landsdækkende naturprojekt, målrettet børn i alderen 0-8 år. Tilmelding er gratis.
  • Hvert år udvikles nyt inspirations- og undervisningsmateriale, som kan rekvireres gratis af skoler og institutioner, der vil arbejde med emnet.
  • Krible Krable universet er udviklet i samarbejde mellem Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang og støttes af Novo Nordisk Fonden.
  • Landets naturvejledere står hvert år bag hundredvis af Krible Krable arrangementer, målrettet daginstitutioner, indskoling, SFO og børnefamilier.
  • 75.000 børn deltager årligt i Krible Krable måneden.
  • Link til at komme videre: www.kriblekrable.dk

Inspirationsmateriale til daginstitutioner, skoler og SFO’er

Du kan downloade inspiration til aktiviteter og undervisning i mødet mellem børn og små dyr i form af vejledninger, undervisningsforløb, viden og udstyr, forslag til forløb, lege og aktiviteter: https://kriblekrable.dk/materialer/#inspiration-vejledninger.

Her låner du en Krible Krable kasse med undersøgelsesgrej til både vand og land: http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/laan-krible-krable-grejkasse/

 

Mikroforskerkonkurrence

Alle 0. til 3. klasser kan tilmelde sig en landsdækkende naturvidenskabelig børnekonkurrence. Målet med konkurrencen er, at få de yngste elever til at undersøge og udforske det, der undrer dem i Krible Krable universet, ved hjælp af Mikroforskermetoden. Konkurrencen løber fra skolestart i august til udgangen af oktober 2020. Rapporter, der indsendes før den 1. november 2020, bliver vurderet af en jury. De tre bedste projekter får præmier. Alle får et diplom for deres indsats som mikroforsker.

Læs mere om På tur

8/6 2020