Åben grejbank gør skoleudflugten nemmere

Åben grejbank gør skoleudflugten nemmere

Det skal være nemt at bruge naturen, når institutions- og skolebørn tager på naturlegepladsen.

Derfor har Vallensbæk Kommune indviet en ny grejbank.

Hvordan kan man skabe nogle grønne læringsrum, som både er motiverende og praksisnære?

Det var et af de overordnede spørgsmål, som flere lærere, pædagoger og lokale aktører i Vallensbæk Kommune blev stillet i efteråret af projektsamarbejdet Den Grønne Rygrad.

Pædagog Diana Sandberg Larsen fra institutionen Sommerfuglen havde faktisk en idé til, hvordan flere kunne bruge den naturlegeplads, som hun og hendes kollegaer er så glade for.

Naturlegepladsen ligger lige ved siden af deres institution.

Og selvom der kommer mange børn fra andre institutioner og skoler, er gæsternes måde at bruge stedet på anderledes, havde Diana bemærket.

- Jeg ser dem slæbe både det ene og det andet med, og så leger børnene på legepladsen, og de spiser madpakker her. Men de bruger ikke naturen som sådan.

Så jeg foreslog, om der ikke kunne være en kasse med noget forskelligt udstyr her på legepladsen, som kan åbne for nogle andre oplevelser herude, siger Diana Sandberg Larsen.

En idé bliver til

Flere andre pædagoger og lærere bakkede op om idéen fra den lokale institution i Den Grønne Rygrads interviewundersøgelse.

Samarbejdet mellem Vallensbæk Kommune og Den Grønne Rygrad handler om at styrke det naturfaglige område i grundskolen og elevernes grønne dannelse.

Idéen om at skabe en grejbank, der kan bruges af alle, var både simpel og nem at handle på for naturfaglig konsulent Louise Hoffbeck i Vallensbæk Kommune.

For nylig blev den første af to nye grejbanke derfor sat op.

I kasserne ligger der forskellige redskaber og forslag til lærende aktiviteter i de grønne områder.

Det er aktiviteter, som spænder fra naturbingo og kogle-kryds og bolle for børn i børnehavealderen og over til science-projekter målrettet skolebørn som f.eks. konstruér din egen fuglerede eller byg et edderkoppespind.

- Målet er, at det skal være nemt at bruge naturområdet til at lære science og matematik, lave noget krea med de materialer, der er i naturen, eller slet og ret undersøge dyrelivet.

Det taler også ind i, at vi bliver nysgerrige sammen og skaber noget sammen, siger naturfaglig konsulent i Vallensbæk Kommune, Louise Hoffbeck.

Gå selv i grejbanken

Hun opfordrer alle lærere og pædagoger til at tage grejbanken i brug. Det kræver faktisk kun en kode, så kan man selv lukke op for grejbanken og dykke ned i en eller flere inspirerende aktiviteter.

Også forældre er velkomne til at bruge grejbanken.

-rh

20/2 2023