Aktuelle nyheder - På tur

57.000 børn og unge undersøger plastforurening

57.000 børn og unge undersøger plastforurening

Elever i skoler og gymnasier landet over vil i årets Masseeksperiment udføre verdens første nationale videnskabelige kortlægning af plastforurening. Resultaterne vil give afgørende nye data om omfanget og typen af plastforureningen i Danmark

Del artiklen på

Der er plastforurening overalt – også i den danske natur. Snart ved vi hvor, hvor meget og hvilken slags plast, der er tale om. Godt 57.000 danske elever deltager i september i Masseeksperiment 2019, som er en landsdækkende kortlægning af plastforurening af den danske natur. Undersøgelsen vil være verdens første nationale, videnskabelige kortlægning af plastforurening.

Eleverne skal systematisk indsamle plast i et udvalgt stykke dansk natur et vilkårligt sted i Danmark. Det kan være på strande, på marker, i parker, på gader, i grøftekanter eller på skovstier. Derefter tager eleverne tilbage på skolen for at analysere fangsten. Det kan f.eks. være engangskopper, chipsposer, cigaretfiltre eller afdækningsplast. Til sidst indsamles elevernes data centralt.

Del af Naturvidenskabsfestival

Masseeksperimentet er en del af Naturvidenskabsfestival, der arrangeres af det nationale naturfagscenter, Astra. Masseeksperimentet er udviklet i samarbejde med Marine Plastic, det danske center for forskning i marin plastikforurening – støttet af Velux Fonden.

– Plastforurening i naturen er en af vor tids største miljømæssige udfordringer. Vi har behov for at få kortlagt omfanget af og effekterne af plastforurening. Derfor er det unikt, at vi nu får et kæmpestort dataset, der kan bidrage til ny videnskabelig forskning og dokumentation. Der er aldrig før indsamlet plast i så stor skala efter videnskabelig metode, siger lektor i miljørisiko ved Roskilde Universitet og talsmand for Marine Plastic, Kristian Syberg.

Marine Plastic står for analysen af elevernes indsendte prøver og den forskningsmæssige efterbehandling. Resultaterne vil blive registreret i Marine Litter Watch, en database udviklet af Det Europæiske Miljøagentur. Elevernes kortlægning kan således få betydning for kommende europæisk regulering og lovgivning på området.

Rekordstort antal deltagere

Kortlægningen af plastforurening i den danske natur er samtidig et naturvidenskabeligt forskningsprojekt for eleverne, der vil give dem kompetencer til at forholde sig til emnet. Aldrig har så mange tilmeldt sig Masseeksperimentet som i år. 92 ud af 98 kommuner er repræsenteret, hertil kommer Grønland og Færøerne. De 57.000 elever kommer fra grundskoler og ungdomsuddannelser, og som noget nyt er der også børnehaver med i rækkerne.

Projektleder for Masseeksperimentet, Lene Christensen siger om den store interesse:

– Vi ved, det er stærkt engagerende for eleverne at vide, at deres undersøgende arbejde reelt er efterspurgt og bliver anvendt af professionelle forskere i den virkelige verden. Eleverne arbejder med autentiske, naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder og oplever samtidig, hvordan naturvidenskab kan være med til at ændre udviklingen i samfundet.

Plast overalt

På tre generationer er naturen globalt set forurenet i en sådan grad med plast, at der i dag findes makroplast såvel som mikroplast overalt i naturen. I Masseeksperimentet er det makroplast, eleverne går på jagt efter. Fundene kan bestå af plastaffald smidt i naturen, men også af spild fra industriel produktion og fra transport af plast.

Med Masseeksperimentet vil forskerne for første gang kunne fastslå, hvilke kategorier af plast, der findes mest af i naturen. Mange af de små plaststykker, som eleverne finder, vil de dog ikke kunne se oprindelsen af. Hjemme på skolen kan eleverne derfor undersøge de forskellige plasttyper og fastslå, hvilke polymerer de er lavet af. Astra har til formålet udviklet en såkaldt nøgle, som eleverne kan benytte sig af.

Plast har topprioritet

Adm. direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Hans Bruyninckx, siger:

– Det er blevet en af topprioriteterne at bekæmpe plastforurening både i Europa og globalt. Og ved både at indsamle plastaffald og levere data om forureningen gør børnene her en reel indsats for at tackle problemet. Det er virkelig inspirerende at se børn forholde sig til deres egen fremtid og en påmindelse til os alle om, hvor meget det haster.

Undersøgelsen bliver senere publiceret i internationale, videnskabelige tidsskrifter. Resultaterne af Masseeksperimentet forventes offentliggjort i en rapport i januar 2020.

Læs mere om På tur

30/9 2019