Aktuelle nyheder - Undervisning & Læring

UNESCO´s retningslinjer for generativ AI i uddannelse og forskningFoto: Colourbox

UNESCO´s retningslinjer for generativ AI i uddannelse og forskning

Den Internationale Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) har udgivet retningslinjer for ansvarlig brug af generativ AI i uddannelse og forskning.

Del artiklen på

UNESCO udgiver retningslinjer for ansvarlig brug af generativ AI i uddannelse og forskning

Den Internationale Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) har udgivet retningslinjer for ansvarlig brug af generativ AI i uddannelse og forskning.

Retningslinjerne, der blev offentliggjort den 8. september 2023, er designet til at hjælpe lande med at udvikle og implementere bæredygtige og retfærdige AI-systemer i deres uddannelses- og forskningssystemer.

Retningslinjerne dækker en bred vifte af emner, herunder:

Etiske principper: Retningslinjerne fremhæver vigtigheden af at udvikle og implementere AI-systemer, der er i overensstemmelse med grundlæggende etiske principper som retfærdighed, gennemsigtighed og ansvarlighed.

Databeskyttelse: Retningslinjerne opfordrer lande til at indføre strenge databeskyttelsesforanstaltninger for at beskytte elever og forskere mod misbrug af personlige oplysninger.

Kvalitetskontrol: Retningslinjerne opfordrer lande til at udvikle effektive systemer til kvalitetskontrol af AI-systemer for at sikre, at de er nøjagtige og pålidelige.

Uddannelse og oplæring: Retningslinjerne opfordrer lande til at investere i uddannelse og oplæring af lærere, forskere og andre fagfolk i brugen af ansvarlig AI.

UNESCO understreger, at generativ AI har potentialet til at revolutionere uddannelse og forskning.

Systemer, der kan generere nyt indhold, såsom tekst, billeder og videoer, kan bruges til at personalisere undervisningen, skabe nye muligheder for læring og forskning og udvikle nye former for kreative udtryk.

Men UNESCO advarer også om de potentielle risici ved generativ AI.

Systemer, der kan generere falske eller vildledende information, kan bruges til at sprede misinformation og propaganda. Derudover kan systemer, der kan lære af personlige oplysninger, bruges til at diskriminere eller skade enkeltpersoner eller grupper.

Retningslinjerne er designet til at hjælpe lande med at høste fordelene ved generativ AI, mens de minimerer risiciene. De er et vigtigt skridt i retning af at sikre, at AI bruges til det gode i uddannelse og forskning.

Her er nogle specifikke eksempler på, hvordan generativ AI kan bruges i uddannelse og forskning:

Personaliseret læring: Generative AI-systemer kan bruges til at generere undervisningsmateriale, der er tilpasset hver enkelt elevs behov og præferencer.

Skabelse af nye former for læring: Generative AI kan bruges til at skabe nye former for læring, såsom virtuelle verdener, der giver eleverne mulighed for at interagere med læringsmaterialet på en mere engagerende måde.

Forskning: Generative AI kan bruges til at generere nye hypoteser, udvikle nye forskningsmetoder og analysere komplekse datasæt.

UNESCO's retningslinjer er et vigtigt skridt i retning af at sikre, at generativ AI bruges ansvarligt og bæredygtigt i uddannelse og forskning.

De vil hjælpe lande med at udvikle og implementere AI-systemer, der er til gavn for alle.

-rh

Læs mere om Undervisning & Læring

12/9 2023